Leestijd: 1 minuut

Wanneer is er sprake van bedrijfsovername?

Onderdelen als personeel, bedrijfspand, machines, voorraad, handelsnaam, vervoersmiddelen en producten maken samen als geheel het bedrijf uit. Deze onderdelen kunnen los van elkaar verkocht, verhuurd of verpacht worden. Er is sprake van een bedrijfsovername als het duidelijk is dat een partij (een deel van) de onderneming voortzet.

Werkt u bij een bedrijf of onderdeel van een bedrijf dat wordt overgenomen, dan krijgt u op grond van de wet een nieuwe werkgever en behoudt u uw huidige rechten.

Mag u weigeren mee over te gaan?

Als u weigert mee over te gaan raakt u uw baan kwijt. Ook heeft u dan geen recht op een werkloosheidsuitkering (WW).

Wordt u ontslagen wegens bedrijfsovername?

Een bedrijfsovername mag niet de reden zijn voor ontslag. Wordt u toch om deze reden ontslagen, dan kunt u binnen twee maanden bij de rechter vragen om vernietiging van deze opzegging. Accepteert u het ontslag, dan kunt u vragen om een vergoeding.

Doorstart na faillissement is geen overgang van onderneming

Als uw werkgever failliet is verklaard en de onderneming wordt doorverkocht, is er geen sprake van bedrijfsovername. U kunt dan in dienst treden bij de partij die de onderneming doorstart. Uw arbeidsvoorwaarden kunnen dan anders zijn. Lees hier meer over faillissement van uw werkgever.

Is faillissement aangevraagd met het doel om een doorstart te maken, dan kunnen de regels rond overgang van onderneming wel van toepassing zijn.

Vragen over verlof, loon of ontslag?

Met de RechtCheck Werk en Inkomen weet u direct waar u recht op heeft. Krijg inzicht in uw persoonlijke situatie en ontvang advies over vervolgstappen.

Meer over ontslag

Werkgever failliet

Werkgever failliet, wat betekent dit voor u?

Gaat uw werkgever failliet, dan wordt u ontslagen. Wat zijn de gevolgen voor u als werknemer?

beëindigingsovereenkomst vaststellingsovereenkomst checklist

Beëindigings-overeenkomst

 

Uw dienstverband eindigt doordat u in goed overleg met uw werkgever uit elkaar gaat. Waar moet u aan denken?

Ontslagprocedure UWV

Ontslagprocedure UWV

 

U wordt ontslagen. Wat staat u nu allemaal te wachten en hoe verloopt de procedure via het UWV?