Bij een bedrijfsovername gaat u als werknemer mee over naar de nieuwe onderneming. Uw arbeidsvoorwaarden blijven in stand.

Wanneer is er sprake van bedrijfsovername?

Onderdelen als personeel, bedrijfspand, machines, voorraad, handelsnaam, vervoersmiddelen en producten maken samen als geheel het bedrijf uit. Deze onderdelen kunnen los van elkaar verkocht, verhuurd of verpacht worden. Er is sprake van bedrijfsovername als het duidelijk is dat een partij (een deel van) de onderneming voortzet.

Bij de overgang van onderneming wordt de eigen identiteit van het bedrijf behouden. In dit geval krijgt u geen ontslag. Wel krijgt u een nieuwe werkgever, maar u behoudt uw huidige rechten.

Mag u weigeren mee over te gaan?

Als u weigert mee over te gaan raakt u uw baan kwijt. Ook heeft u dan geen recht op een werkloosheidsuitkering (WW).

Wordt u ontslagen wegens bedrijfsovername?

Een bedrijfsovername mag niet de reden zijn voor ontslag. Wordt u toch om deze reden ontslagen, dan kunt u binnen twee maanden bij de rechter vragen om vernietiging van deze opzegging. Accepteert u het ontslag, dan kunt u vragen om een billijke vergoeding.

Doorstart na faillissement is geen overgang van onderneming

Als uw werkgever failliet is verklaard en de onderneming wordt doorverkocht, is er geen sprake van bedrijfsovername. U kunt dan in dienst treden bij de partij die de onderneming doorstart. Uw arbeidsvoorwaarden kunnen dan anders zijn.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.