Leestijd: 1 minuut

Bij een bedrijfsovername gaat u als werknemer mee over naar de nieuwe onderneming. Uw arbeidsvoorwaarden blijven in stand.

Wanneer is er sprake van bedrijfsovername?

Onderdelen als personeel, bedrijfspand, machines, voorraad, handelsnaam, vervoersmiddelen en producten maken samen als geheel het bedrijf uit. Deze onderdelen kunnen los van elkaar verkocht, verhuurd of verpacht worden. Er is sprake van een bedrijfsovername als het duidelijk is dat een partij (een deel van) de onderneming voortzet.

Bij de overgang van onderneming wordt de eigen identiteit van het bedrijf behouden. In dit geval krijgt u geen ontslag. Wel krijgt u een nieuwe werkgever, maar u behoudt uw huidige rechten.

Mag u weigeren mee over te gaan?

Als u weigert mee over te gaan raakt u uw baan kwijt. Ook heeft u dan geen recht op een werkloosheidsuitkering (WW).

Wordt u ontslagen wegens bedrijfsovername?

Een bedrijfsovername mag niet de reden zijn voor ontslag. Wordt u toch om deze reden ontslagen, dan kunt u binnen twee maanden bij de rechter vragen om vernietiging van deze opzegging. Accepteert u het ontslag, dan kunt u vragen om een billijke vergoeding.

Doorstart na faillissement is geen overgang van onderneming

Als uw werkgever failliet is verklaard en de onderneming wordt doorverkocht, is er geen sprake van bedrijfsovername. U kunt dan in dienst treden bij de partij die de onderneming doorstart. Uw arbeidsvoorwaarden kunnen dan anders zijn.

Is faillissement aangevraagd met het doel om een doorstart te maken, dan kunnen de regels rond overgang van onderneming wel van toepassing zijn.

Niet verzekerd? Wel hulp bij ontslag!

Geen verzekering, toch hulp! Bespreek je situatie met onze jurist. We geven direct antwoord op je vragen en maken een plan. Jij kiest hoe we je gaan helpen.

 

Niet verzekerd? Toch hulp!

ARAG helpt u graag. Ook als u niet verzekerd bent. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de Corona crisis. Of als u niet verzekerd bent omdat u bijvoorbeeld niet alle verzekeringsmodules heeft afgesloten. Bekijk hier onze oplossingen.