lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: ½ minuut

Het faillissement van je werkgever

Wanneer je werkgever failliet gaat, betekent dit dat het bedrijf ophoudt te bestaan. Helaas kan het salaris dat je nog tegoed hebt niet meer worden betaald. De curator zal je arbeidscontract opzeggen, rekening houdend met een opzegtermijn van maximaal 6 weken.

Wat doet een curator?

De curator wordt aangesteld door de Rechtbank en wikkelt het faillissement af. Alles loopt via de curator, je werkgever mag geen beslissingen meer nemen of betalingen doen.

Een aantal taken van de curator zijn:

  • Het opzeggen van de arbeidscontracten
  • Beoordelen of een doorstart mogelijk is door bijvoorbeeld (gedeeltelijke) voortzetting van het bedrijf, of overname door een ander bedrijf
  • De boedel in kaart brengen zoals bezittingen, tegoeden en schulden

UWV betaalt salaris bij faillissement

Heeft je werkgever geen geld om je salaris te betalen? Dan moet je direct een ‘uitkering wegens betalingsonmacht werkgever’ aanvragen bij het UWV.

Het UWV neemt de betaling over van:

  • Achterstallig loon: dit is voor een beperkte periode van 13 weken voorafgaand aan de opzegging
  • Loon gedurende de opzegtermijn: deze is maximaal 6 weken

Let op: is je loon hoger dan het maximum dagloon? Dan krijg je maximaal 150% van het maximum dagloon vergoed. Als je werkgever failliet is, heb je over maximaal een periode van een jaar nog recht op:

Ook heb je recht op de betaling van overuren, dertiende maand, vakantietoeslag, opgebouwde vakantiedagen, atv/adv-dagen en pensioenpremie. UWV bepaalt zelf over welke periode zij de betalingsachterstand daarvan overneemt; deze is niet voor alle onderdelen hetzelfde.

Doorstart na faillissement is geen overgang van onderneming

Als je werkgever failliet is verklaard en de onderneming wordt doorverkocht, is er geen sprake van bedrijfsovername. Je kunt dan in dienst treden bij de partij die de onderneming doorstart. Je arbeidsvoorwaarden kunnen dan anders zijn.

Is faillissement aangevraagd met het doel om een doorstart te maken, dan kunnen de regels rond overgang van onderneming wel van toepassing zijn.

Vragen over verlof, loon of ontslag?

Met de RechtCheck Werk en Inkomen weet u direct waar u recht op heeft. Krijg inzicht in uw persoonlijke situatie en ontvang advies over vervolgstappen.

Meer over ontslag

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

 

Bij een ontslag op staande voet eindigt het dienstverband direct. Wat houdt dit precies in en hoe zit het met uw rechten?

Ontslagprocedure UWV

Ontslagprocedure UWV

 

U wordt ontslagen. Wat staat u nu allemaal te wachten en hoe verloopt de procedure via het UWV?

Bedrijfsovername

Bedrijfsovername

 

Wanneer is er sprake van bedrijfsovername? Heeft de overname van het bedrijf gevolgen voor uw baan?