Een op de 10 erfenissen leidt tot ruzie in de familie. Om ruzie te voorkomen leest u hier een aantal tips. Erfgenamen kunnen de verdeling van de erfenis zelf regelen, maar als er in het testament staat dat een persoon de executeur is gaat dit anders. De executeur is verantwoordelijk voor het beheer van de erfenis, en het regelen van alles wat er omheen moet gebeuren.

3 praktische tips voor de executeur

  • Betrek alle erfgenamen bij het regelen en de verdeling van de erfenis
  • Houd iedereen op de hoogte van wat er gebeurt
  • Laat iedereen weten hoe lang het regelen en verdelen van de erfenis ongeveer gaat duren. Gemiddeld duurt het zeker een halfjaar tot een jaar voordat alles is geregeld

Ruzie bij de erfenis? Dit helpt!

Er kunnen gemakkelijk discussies ontstaan als erfgenamen de spullen verdelen van de overledene(n). Probeer ruzies te voorkomen. Wat daarbij helpt is om te kijken of u over spullen of emoties discussieert. Wil u de antieke kast hebben omdat u deze zo mooi vindt? Of gaat het om de waardering voor het zorgen voor uw dierbare de laatste drie jaar? Probeer hier onderscheid in te maken.

Maak een lijst van alle spullen en noteer wie wat wil hebben. Als meerdere erfgenamen bijvoorbeeld een schilderij willen hebben, verloot het dan. Of spreek af dat het schilderij om beurten een jaar bij iedereen in huis mag hangen.

Meer advies nodig?

Niet eens met de erfenis? Overleg met uw notaris, als u de erfenis wel of niet wilt aanvaarden. Als er schulden zijn, erft u deze ook.

Dreigt er ruzie rondom de erfenis? Dan kan een gespecialiseerde mediator u helpen om samen de erfenis goed te verdelen.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.