lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 2½ minuut

Veilig schoolklimaat

Iedere school moet zorgen voor een veilig schoolklimaat voor haar leerlingen. Het gaat daarbij om sociale, fysieke en psychische veiligheid. Die veiligheid komt in gevaar als er gepest wordt. Pesten is dus een serieus probleem. In de wet is bepaald dat scholen in de schoolgids informatie moeten geven over het beleid op het gebied van veiligheid. Waar dit beleid aan zou moeten voldoen, is niet in de wet bepaald. In het algemeen kan gesteld worden dat een school er zoveel mogelijk op moet toezien dat pesten wordt voorkomen. Scholen zijn wel wettelijk verplicht om:

 • beleid te hebben om pesten tegen te gaan
 • te onderzoeken of leerlingen zich op school veilig voelen
 • te zorgen dat er iemand verantwoordelijk is voor het anti-pestbeleid
 • een aanspreekpunt te hebben met wie ouders en leerlingen over pesten kunnen praten

Een klacht indienen kan op twee manieren:

Bij de klachtencommissie van de school

Wat als er ondanks het beleid toch gepest wordt op de school van uw kind? Dat heeft enorme impact op uw kind en uw gezin. Als ouders wilt u dit aangepakt zien en dat is begrijpelijk. Als een kind gepest wordt kunnen ouders terecht bij het aanspreekpunt binnen de school. Als dat niet tot een oplossing leidt, kunnen ouders een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. In de schoolgids of op de website van de school is aangegeven welke klachtencommissie dat is.

Bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC)

Veel scholen zijn ook aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC). Deze commissie heeft veel klachten over pesten behandeld. Uit de LKC uitspraken is een aantal belangrijke adviezen te halen:

 • De school heeft een inspanningsverplichting om pesten te voorkomen. Dit betekent niet direct dat als er toch gepest wordt, de school tekortgeschoten is in het bieden van veiligheid. Dat is wel zo als de school verwijtbaar heeft gehandeld door verkeerd of in zijn geheel niet op te treden tegen het pesten
 • Om te spreken van pesten moet sprake zijn van structureel, moedwillig pestgedrag, gericht tegen de leerling
 • De school legt het anti-pestbeleid bij voorkeur vast in een pestprotocol
 • Het protocol bevat ook een plan van aanpak als toch sprake blijkt te zijn van pesten
 • Het pestprotocol moet op een consequente en gestructureerde manier worden toegepast
 • Zware sancties hoeven pas te worden ingezet als andere maatregelen niet werken
 • Het anti-pestbeleid moet kenbaar zijn voor ouders en leerlingen
 • De school moet de betrokken ouder(s) informeren over maatregelen die worden getroffen tegen het pesten

Belangrijk te vermelden is dat de LKC scholen een advies geeft. Het is dus niet zo dat er bijvoorbeeld een schadevergoeding kan worden gevorderd.

Juridische stappen tegen pesten

Het is meestal ook mogelijk om een dergelijke zaak aan de rechter voor te leggen. Tot nu toe is er in Nederland nog geen enkele school veroordeeld door de rechter tot het betalen van schadevergoeding vanwege pesten. In het algemeen heeft het in dit soort zaken geen zin om ermee naar de rechter te stappen; het levert financieel in elk geval niets op.

Inschakelen rechtsbijstand

Krijgt u onverhoopt te maken met pesten op school? Of uw kind nu de pester is of gepest wordt, in beide gevallen adviseer ik u een gespecialiseerde jurist, zoals mijn collega’s en ik, in te schakelen. We kunnen dan bijvoorbeeld met de school in gesprek. In veel gevallen levert dat een oplossing op. Lukt dat niet dan kan het indienen van een klacht handig zijn. Wij helpen u daar graag bij!

Esther Brouwer-Van Vliet

Esther Brouwer - van Vliet

esther-brouwer-jurist-ARAG-

Ik behandel zaken binnen het personen/familierecht en onderwijsrecht. Maar u kunt mij ook op andere terreinen treffen. Deze afwisseling past bij mij. In elke zaak streef ik het beste resultaat na.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een juridisch probleem? Wij helpen u graag. Samen komen we tot een passende oplossing. Of u wel of niet verzekerd bent bij ons, wij staan voor u klaar.

Meer over familie en relatie

Schoolfoto en AVG

De AVG en de schoolfoto

 

De Algemene verordening gegevensbescherming beschermt ook de privacy van leerlingen. Hoe zit het met het openbaar maken van schoolfoto’s?

Vakantiewerk

Vakantiewerk en kinderbijslag

Wanneer uw kind meer verdient dan €1.296,- netto per kwartaal, dan kan het recht op kinderbijslag komen te vervallen.

Onderhoudsplicht

Jongmeerderjarigen en recht op alimentatie

Hebben jongmeerderjarigen recht op alimentatie van hun ouders? En wat is onderhoudsverplichting?