lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 2 minuten

Hoe wordt een executeur benoemd?

Een executeur kan alleen bij testament benoemd worden. Dus niet via een handgeschreven briefje en niet mondeling. Alleen als u genoemd bent in een testament dat de notaris heeft opgesteld en ondertekend, is de benoeming geldig. De term executeur-testamentair is dan ook dubbelop.

Moet ik een benoeming als executeur aanvaarden?

Nee, u bent dit niet verplicht. Vaak vinden mensen het een eer om de nalatenschap af te wikkelen. Maar voordat u ja zegt tegen een benoeming als executeur, is het goed om te weten wat er allemaal op u afkomt en waar u aansprakelijk voor bent.

Zeker als de relaties onderling gespannen zijn, bijvoorbeeld als een van de kinderen is onterfd, kunt u zich als executeur in een waar wespennest steken.

Taken van de executeur

Alle werkzaamheden zijn samen te vatten in één term: zorgen dat de nalatenschap verdeeld kan worden. In de wet staat dat de executeur de nalatenschap “vatbaar voor verdeling” moet maken. U mag deze dus niet zelf verdelen. Stel dat u bijvoorbeeld de sieraden van oma aan de kleinkinderen wilt geven. Dat mag alleen wanneer alle erfgenamen het daarmee eens zijn. Weggeven van spullen is een verdelingshandeling, of u het nu naar de kringloopwinkel brengt of aan een ander verkoopt.

De boedelbeschrijving

U moet een boedelbeschrijving opstellen. Dat is een overzicht van alle goederen en schulden van de overledene. Niet alleen de inboedel, maar ook de laatste energierekening en de teruggave van de zorgverzekering moeten in dit overzicht worden ingevuld. Als er een huis is, zal er een taxatierapport opgesteld moeten worden. Tenzij iedereen het erover eens is dat de WOZ-waarde geldt.
Ook sieraden en andere waardevolle goederen moeten getaxeerd worden. Met andere woorden: u moet een uitgebreide en overzichtelijke administratie voeren. Om u hierbij te helpen, heeft rechtspraak een formulier ontwikkeld. U kunt dit vinden op www.rechtspraak.nl.

Informeren van de erfgenamen

U moet alle erfgenamen informeren over uw werkzaamheden. Niet één of twee keer, maar de hele periode dat u executeur bent. Ik adviseer meestal om eens in de zes tot acht weken de erfgenamen op de hoogte te stellen van de stand van zaken. Ook als er niets gebeurd is, is het belangrijk om dat te laten weten. Zo laat u zien dat u zich bewust bent van uw taak.

Informeren van partijen die geen erfgenaam zijn

U moet ook (rechts)personen informeren die geen erfgenaam zijn, maar wel een vordering hebben op de erfenis. Dus de energieleverancier, maar ook een kind dat onterfd is. Een onterfd kind heeft recht op een legitieme portie en die moet berekend worden. Daarvoor moet u als executeur onder meer inzage geven in bankafschriften, belastingaangiften en -aanslagen. Ook moet u een lijst van schenkingen overleggen.

Erfbelasting

Als executeur bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de erfbelasting. U moet op tijd de aangifte doen en zorgen dat op tijd betaald is. De belastingdienst kan een boete opleggen die u moet betalen.

Wat er gebeurt als het misgaat

Als u een of meer van bovengenoemde taken niet goed uitvoert, kan de rechter u ontslaan als executeur. Ook kan een gedupeerde erfgenaam of legitimaris in dat geval een schadeclaim bij u neerleggen.

Conclusie: denk na voordat u ja zegt

Nogmaals: laat u goed informeren over de inhoud van de taak voor u eventueel ja zegt.
En bedenk dat nee zeggen ook mag.

Caroline Romeijn

Caroline Romeijn - Jurist Erfrecht

caroline romeijn arag

Ik sta cliënten bij met juridische gevolgen van een overlijden. Hierbij is er altijd ruimte voor de emoties.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een juridisch probleem? Wij helpen u graag. Samen komen we tot een passende oplossing. Of u wel of niet verzekerd bent bij ons, wij staan voor u klaar.

Meer over familie en relatie

ruzie erfenis

Voorkom ruzie over de erfenis

Een op de tien erfenissen leidt tot een ruzie binnen de familie. Wij hebben handige tips voor u om ruzie te voorkomen.

Kind erkennen

Erkennen kind door alleenstaande vader

De verwekker van het kind heeft het recht om zijn kind te erkennen. Erkenning en ouderlijk gezag zijn echter niet hetzelfde.

Kind op kamers

Uw kind gaat op kamers

 

Er komt veel bij kijken als uw kind op kamers gaat. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen, huurcontract en collegegeld.