Leestijd: 1 minuut

Wettelijke bedenktijd

Als u online een product koopt, dan wordt dit juridisch gekwalificeerd als een koop op afstand. Een belangrijk recht dat u hierbij als consument heeft, is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Dit recht heeft de wetgever in het leven geroepen zodat u het product thuis rustig kunt bekijken. U heeft immers nog niet de mogelijkheid gehad om het product in het echt te zien. Een product kan in het echt afwijken van wat u op internet heeft gezien.

Wat mag u met het product doen tijdens de bedenktijd?

Tijdens de bedenktijd mag u het product bekijken, uitproberen of passen. Stel dat u een trui heeft gekocht, dan mag u de trui passen. Het is alleen niet toegestaan om de trui voor lange tijd te dragen. U mag niet meer doen dan nodig is om het product te beoordelen.

Als u iets gekocht heeft met verzegelde verpakking, dan mag u deze verzegeling niet openmaken om het product uit te proberen. Doet u dit toch? Dan mag u het product niet meer terugsturen.

Informatieplicht verkoper over bedenktijd

De verkoper is verplicht u te informeren over het bestaan van de bedenktijd, de termijn van de bedenktijd en de voorwaarden van de bedenktijd. Ook is de verkoper verplicht om u een modelformulier voor ontbinding te verstrekken.

Wanneer gaat de bedenktijd in?

De bedenktijd van 14 dagen gaat in nadat het product is geleverd. Let op: u kunt de koop ook annuleren als u het product nog niet heeft ontvangen

Uitzonderingen wettelijke bedenktijd

Er zijn uitzonderingen op de wettelijke bedenktijd. U heeft geen bedenktijd bij het online aankopen van:

  • Reizen, vervoer, logies, catering of andere vormen van vrijetijdsbesteding
  • Op maat gemaakte producten
  • Producten die snel kunnen bederven
  • Producten die niet kunnen worden teruggestuurd om gezondheidsredenen of hygiëne
  • Een bestelling bij een bedrijf dat zich niet richt op verkoop op afstand, bijvoorbeeld een bestelling bij een bakker
  • Cd’s of dvd’s waarvan de verzegeling na levering is verbroken
  • Een digitaal product (film, muziek, games) die u kunt downloaden
  • Een dienst

De verkoper is verplicht om u van tevoren te laten weten of uw aankoop onder een van de uitzonderingen valt.

Rechtsbijstand Verzekerd Online

Voorkom verrassingen, verzeker uzelf direct voor rechtsbijstand.

✓ Voorkom onverwachte kosten
✓ Dekking naar keuze, stel zelf samen
✓ Expertise van ruim 500 juristen en advocaten