lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

20 juli 2023 | Leestijd: 2 minuten

Ook dit jaar zijn per 1 juli weer een aantal nieuwe wetten en regels van kracht. Zoals een hoger minimumloon, een nieuwe pensioenwet, lagere kinderbijslag, huurverhogingen, en aangepaste kwaliteitseisen voor kinderopvang. We zetten de belangrijkste wetswijzigingen voor u op een rij.

Minimumloon (en uitkeringen) gaan omhoog

Het minimumloon gaat met ruim 3 procent omhoog. Werknemers van 21 en ouder die voltijd werken, verdienen voortaan minimaal € 1995,- bruto per maand. Deze verhoging geldt ook voor mensen met een AOW-uitkering of een WW-uitkering. Kijk hier voor meer informatie over het minimumloon.

Re-integratie zieke werknemer

Werkgevers waren al verplicht om een re-integratieplan op te stellen als een werknemer langdurig ziek is en het niet duidelijk is, hoe lang dit gaat duren. Per 1 juli moet in het re-integratieplan de mening worden opgenomen van zowel de werkgever als de werknemer. Lees hier verder voor meer informatie over de verplichtingen van de werkgever bij ziekte.

Wettelijke rente met 2 procentpunt omhoog

De wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als u een betalingsachterstand heeft. De overheid bepaalt de hoogte van deze rente. De maximale rente voor particulieren, gaat van 4 naar 6 procent.

Wettelijke rente geldt niet alleen tussen bedrijven en consumenten, maar bijvoorbeeld ook bij verhaal schade tussen particulieren, of als een werkgever een vordering heeft op een werknemer of als de werknemer een vordering heeft op de werkgever. Het zakelijk tarief (vordering tussen bedrijven onderling) gaat van 12 naar 14 procent.

Let op: de wettelijke rente geldt niet alleen voor betalingsachterstanden, maar ook voor vorderingen. Bijvoorbeeld bij een vordering tot schadevergoeding.

Nieuwe pensioenwet

Een belangrijke wijziging, die waarschijnlijk pas na langere tijd merkbaar zal zijn, is de ingang van de nieuwe pensioenwet. Iedereen die deelneemt aan een pensioenregeling heeft voortaan een eigen individuele pensioenpot. Naast de pensioenpremie die u en uw werkgever betalen, bepalen resultaten op de beurs of uw eigen pensioenpot groter of kleiner wordt. Er komt eerst een overgangsfase van een paar jaar. Het kost namelijk tijd om alle pensioenregelingen aan de nieuwe wet aan te passen.

Wet goed verhuurderschap

Sinds 1 juni is de wet goed verhuurderschap van kracht. Deze wet moet huurders beter beschermen tegen misstanden, vooral doordat gemeenten meer bevoegdheden krijgen. Zo kunnen gemeenten voortaan een maximum instellen voor huurprijzen en eisen stellen aan onderhoud. Ook omvat de wet regels om discriminatie te voorkomen en om bijkomende kosten zoals waarborgkosten en servicekosten te beperken. Ook is geregeld dat huurders voortaan beter moeten worden geïnformeerd. Verder zijn gemeenten verplicht om een meldpunt op te richten, waar huurders met klachten terecht kunnen.

Huurverhogingen

Ook dit jaar mogen de huren voor sociale huurwoningen omhoog. Heeft u te maken met een huurverhoging? Bekijk de meestgestelde vragen of start onze online adviestool om direct antwoord te krijgen op al uw vragen over de huurverhoging.

Strengere regels voor uitwisseling gegevens in de zorg

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) regelt dat zorgaanbieders uw gegevens alleen nog maar elektronisch mogen uitwisselen. Ouderwetse methoden zoals fax, dvd of papier zijn niet meer toegestaan. Doel van deze wet is om de uitwisseling van medische informatie eenvoudiger, veiliger en betrouwbaarder te maken.

Kinderbijslag omlaag

De kinderbijslag gaat met ongeveer 3 procent omlaag. Dit betekent per kwartaal per kind een verlaging van € 8,06 (voor kinderen tot en met 5 jaar), € 9,79 (voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar) en € 11,52 (voor 12 jaar en ouder).

Aangepaste kwaliteitseisen kinderopvang

Kinderopvangcentra krijgen meer flexibiliteit om in te spelen op de aanhoudende personeelstekorten, doordat een twee voorname kwaliteitseisen iets worden versoepeld. Zo hoeven ze geen exacte tijdstippen meer vast te leggen voor de drie uur per dag die ze mogen afwijken van het aantal aanwezige begeleiders. Ook het zogeheten vastegezichtencriterium (kinderen moeten regelmatig dezelfde vertrouwde begeleiders zien) is iets minder strikt geworden. In bepaalde situaties (ziekte, verlof, vakantie) mogen kinderopvangcentra een andere medewerker inzetten dan de gebruikelijke vaste kracht.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een juridisch probleem? Wij helpen u graag. Samen komen we tot een passende oplossing. Of u wel of niet verzekerd bent bij ons, wij staan voor u klaar.