lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina
 

Met welk percentage mag mijn huur per 1 juli 2023 worden verhoogd?

De huur van uw sociale huurwoning mag vanaf 1 juli 2023 met maximaal 3,1% worden verhoogd, als uw (kale) huur € 300 of meer per maand is.

Welke verhoging geldt als ik een lage huur betaal?

Is uw huur lager dan € 300,-, dan mag de verhuurder de huur verhogen met maximaal € 25,-. Het gaat hier dan om een verhoging van meer dan 3,1%. Hierbij maakt het niet uit hoe hoog uw inkomen is.

Welke verhoging geldt als ik een hoger middeninkomen heb?

Uw huur kan met maximaal € 50,- worden verhoogd als u:

• Een huishouden heeft van één persoon en uw huishoudinkomen ligt tussen € 48.836,- en € 57.573,-
• Een huishouden heeft van twee of meer personen en uw huishoudinkomen ligt tussen € 56.513,- en € 76.764,-

Welke verhoging geldt als ik een hoog inkomen heb?

Uw huur kan met maximaal € 100,- worden verhoogd als u:

• Een huishouden heeft van één persoon en uw huishoudinkomen € 57.573,- of hoger is
• Een huishouden heeft van twee of meer personen en uw huishoudinkomen € 76.764,- of hoger is

Wat valt onder het huishoudinkomen?

Het huishoudinkomen zijn de inkomens van u en alle andere bewoners van uw huis. Bijvoorbeeld uw partner en/of kinderen. Alleen bewoners die op het adres staan ingeschreven op het moment van de huurverhoging tellen mee.

Hoe weet mijn verhuurder tot welke inkomensgroep ik behoor?

Om te bepalen tot welke inkomensgroep u behoort, wordt uitgegaan van het verzamelinkomen dat u twee jaar eerder verdiende. Het gaat hierbij dus om het verzamelinkomen over het jaar 2021. De verhuurder moet bij de Belastingdienst een inkomensindicatie opvragen, zodat hij kan bepalen tot welke inkomensgroep u behoort en welke huurverhoging van toepassing is.

Krijgt mijn verhuurder mijn inkomen te zien?

Wanneer de verhuurder bij de Belastingdienst een inkomensindicatie opvraagt, krijgt de verhuurder geen gespecificeerd inkomen te zien. De Belastingdienst geeft geen verklaringen af met exacte bedragen. De Belastingdienst geeft alleen aan tot welke categorie u behoort. Deze inkomensverklaring moet de verhuurder meesturen met het huurverhogingsvoorstel als de verhuurder uw huur verhoogt met maximaal € 50,- of € 100,-.

Voor welke huurwoningen geldt de huurverhoging?

Deze huurverhoging geldt alleen voor bewoners van zogeheten sociale huurwoningen. Voor vrije sector woningen, gelden andere regels over de verhoging van de huur.

Hoe weet ik of ik in de sociale sector of de vrije sector huur?

U kunt zelf nagaan of u in de sociale sector of in de vrije sector huurt. Vul daarvoor deze check in op de website van de Rijksoverheid. Indien uw huur door een huurverhoging boven de zogeheten ‘liberalisatiegrens’ uitkomt, verandert uw soort huur niet. Of u in de sociale of vrije sector huurt wordt bepaald op het moment dat u de woning gaat huren.

Hoe zit het met mijn recht op huurtoeslag?

Indien u vóór het moment van de huurverhoging al huurtoeslag ontving, dan behoudt u het recht op huurtoeslag ook als de huur boven de zogeheten ‘liberalisatiegrens’ uitkomt. Als u een nieuwe aanvraag voor huurtoeslag indient, moet de huur van uw woning wel lager zijn dan de liberalisatiegrens om in aanmerking te komen.

Welke huurverhoging is van toepassing als ik een kamer huur?

Als u een kamer huurt mag de huur vanaf 1 juli 2023 met maximaal 3,1% worden verhoogd. De hoogte van uw inkomen is hierbij niet van belang. De verhuurder hoeft daarom geen informatie over uw inkomen op te vragen bij de Belastingdienst.

Wanneer moet de verhuurder mij berichten over de huurverhoging?

Uw verhuurder moet ervoor zorgen dat u minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van de verhoging een brief hierover ontvangt. In deze brief moet staan welke huurprijs u nu betaalt, met hoeveel deze verhoogd wordt en per wanneer.

Meer over huur en verhuur

Onderhoud huurwoning, wie is verantwoordelijk?

Een huurwoning heeft onderhoud nodig. Maar wie is verantwoordelijk voor welk onderhoud?

 
 
Juridische informatie over opzeggen huurcontract

De huurovereenkomst opzeggen

Als huurder of verhuurde mag u het huurcontract opzeggen. Lees hier over drie manieren om dit te doen.

 
Juridische informatie over het achterstallig onderhoud in uw huurwoning

Achterstallig onderhoud in uw huurwoning

Huurt u een woning? Dan is het aan de verhuurder om het grootste deel van het onderhoud aan uw woning doen.