Leestijd: 1 minuut

Wettelijke verplichtingen

Zowel u als uw werkgever hebben wettelijke verplichtingen als u ziek bent. Samen bent u verantwoordelijk er alles aan te doen om te voorkomen dat u blijvend arbeidsongeschikt wordt.

Uw werkgever is verantwoordelijk voor een goed verloop van het re-integratietraject. Er zijn een aantal verplichtingen voor uw werkgever:

Begeleiding door bedrijfsarts

 • Beoordeelt of u arbeidsongeschikt bent
 • Maakt een inschatting van de duur en wat nodig is voor uw herstel
 • Adviseert over terugkeer in eigen functie of mogelijk (tijdelijk) passend werk
 • Adviseert over wat nodig is om het eigen of passend werk uit te kunnen voeren

Bevorderen van werkhervatting

Uw werkgever moet er alles aan doen om u zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Met als uitgangspunt terugkeer in uw eigen functie. Is dit niet mogelijk? Dan moet uw werkgever kijken of er passend werk voor u is. Is dit ook niet mogelijk? Dan moet u geholpen worden bij het vinden van werk bij een andere werkgever, vaak wordt hierbij een re-integratiebureau ingeschakeld.

Bijhouden re-integratieverslag

In een re-integratieverslag houdt uw werkgever het verloop van uw ziekteverzuim bij. In dit verslag staan ook de probleemanalyse van de bedrijfsarts en het plan van aanpak met daarin het doel van de re-integratie. De volgende onderwerpen komen aan bod in het re-integratieverslag.

 • Na 6 weken

  De bedrijfsarts stelt een probleemanalyse op
 • Na 8 weken

  Er wordt een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt
 • Na 42 weken

  Er wordt een melding gemaakt bij het UWV
 • Na 1 jaar

  Er komt een evaluatiegesprek
 • na 90 weken

  Eindevaluatie en WIA aanvraag

Bent u ziek en betaalt uw werkgever uw loon niet door? Gebruik dan onze gratis voorbeeldbrief om een verzoek tot doorbetaling aan te vragen. Vul hier uw gegevens in en download de voorbeeldbrief Verzoek tot doorbetaling bij ziekte.

Vragen over verlof, loon of ontslag?

Met de RechtCheck Werk en Inkomen weet u direct waar u recht op heeft. Krijg inzicht in uw persoonlijke situatie en ontvang advies over vervolgstappen.

Meer over ziekte

Juridische informatie overde arbodienst

Wat doet de arbodienst?

 

Als u langdurig ziek bent kan uw werkgever de arbodienst inschakelen. Maar wat doet de arbodienst of bedrijfsarts nu eigenlijk?

Juridische informatie over ziekte door werkstress

Ziek door werkstress, wat zijn uw rechten?

Als u ziek bent, bent u samen met uw werkgever verantwoordelijk voor de terugkeer op werk. Waar heeft u recht op?

 
Juridische informatie over deskundigenoordel van het UWV

Deskundigenoordeel van het UWV

Bij een geschil over uw ziekmelding of arbeids(on)geschiktheid, kan het UWV helpen met een deskundigenoordeel.