lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

19 december 2023 | Leestijd: 2 minuten

Per 1 januari 2024 zijn er weer een aantal nieuwe wetten en regels van kracht. Zoals de omgevingswet en het invoeren van het wettelijk minimumloon. Ook zal naar verwachting een wet in werking treden die doxing (verspreiden van gevoelige informatie) strafbaar maakt. We zetten de belangrijkste wetswijzigingen voor je op een rij.

Omgevingswet: belangrijke regels voor onze leefomgeving

Na vertraging en meerdere keren uitstel, treedt op 1 januari 2024 de Omgevingswet officieel in werking. Deze nieuwe wet vervangt 26 wetten en een groot aantal regels en voorschriften die te maken hebben met onze leefomgeving. Tegelijkertijd wordt een nieuw digitaal loket ingevoerd voor zaken als het aanvragen van een bouwvergunning. Het doel van deze verandering is dat je straks sneller en eenvoudiger een ruimtelijk project kunt starten, zoals de (ver)bouw van een woning of bedrijfspand. Lees hier alles over de Omgevingswet.

Wettelijk minimumuurloon verplicht

Vanaf 1 januari 2024 zijn werkgevers wettelijk verplicht om hun werknemers per uur ten minste het wettelijk minimumloon te betalen. Voor alle werknemers van 21 jaar en ouder geldt één vast minimumuurloon. Voor werknemers jonger dan 21 jaar zijn vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur van toepassing. Deze jeugdlonen zijn gebaseerd op het wettelijk minimumuurloon, zoals ook het geval was in 2023.

Vergoedingen bij bezwaar WOZ en bpm lager

Compensaties bij het indienen van bezwaar tegen WOZ en bpm worden naar verwachting verminderd. Bovendien zullen de gemeente en de Belastingdienst de vergoeding voor proceskosten rechtstreeks aan individuele burgers of bedrijven uitbetalen, in plaats van aan bezwaarbureaus. Deze wijziging heeft als doel het aantal juridische procedures te verminderen.

Maximale transitievergoeding omhoog

De maximale transitievergoeding wordt opnieuw verhoogd in januari. Jaarlijks wordt het maximumbedrag van de transitievergoeding aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. In 2023 bedroeg de vergoeding 89.000 euro, en per 1 januari 2024 zal deze stijgen naar een brutobedrag van 94.000 euro.

Doxing binnenkort strafbaar

Naar verwachting zal in januari een nieuwe wet in werking treden die doxing strafbaar maakt. Doxing is het verzamelen, publiceren en verspreiden van persoonlijke informatie over een individu zonder diens toestemming, vaak met kwade bedoelingen. Deze persoonlijke informatie kan variëren van namen, adressen en telefoonnummers tot werkgegevens, familieachtergrond, financiële informatie en andere privégegevens. Doxing wordt vaak gebruikt als een vorm van online intimidatie, wraak of om iemand schade toe te brengen.

Wanneer je slachtoffer bent van doxing kun je hier melding of aangifte van doen bij de politie.

Meer over (online) fraude:
Voorkom identiteitsfraude met deze tips
Tips voorkomen cybercrime
Spoofing: herkennen, voorkomen en compensatie

Onbelaste reiskostenvergoeding naar 0,23 euro

Vanaf 1 januari 2024 stijgt de onbelaste reiskostenvergoeding per kilometer naar € 0,23, een verhoging ten opzichte van € 0,21. Werkgevers hebben de optie om meer dan voorheen onbelast te vergoeden, zonder verplichting. Ze kunnen zelfs een hogere vergoeding dan € 0,23 aanbieden, wat als extra loon wordt beschouwd. De werkkostenregeling (WKR) biedt een oplossing: werkgevers kunnen de verhoging aanwijzen als eindheffingsloon, mits er WKR-ruimte is. Deze maximale kilometervergoeding geldt voor alle vervoersvormen en zowel zakelijke als woon-werkkilometers. Tot 2023 was het maximum € 0,21, maar vanaf 2024 wordt het € 0,23 per kilometer.

AOW-leeftijd stijgt naar 67 jaar

De AOW-leeftijd in Nederland verhoogt geleidelijk vanwege de toenemende levensverwachting. In januari gaat de leeftijd waarop werknemers voor het eerst AOW ontvangen omhoog van 66 jaar en 10 maanden naar 67 jaar. Na 2024 is er geen snelle stijging te verwachten. De AOW-leeftijd blijft van 2025 tot en met 2027 op 67 jaar en stijgt vervolgens in 2028 met 3 maanden naar 67 jaar en 3 maanden.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een juridisch probleem? Wij helpen u graag. Samen komen we tot een passende oplossing. Of u wel of niet verzekerd bent bij ons, wij staan voor u klaar.