lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

20 december 2023 | Leestijd: 2 minuten

Per 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet vervangt een groot aantal wetten en regels die te maken hebben met onze leefomgeving. Tegelijkertijd met de nieuwe Omgevingswet wordt ook een nieuw digitaal loket ingevoerd. Het doel van de nieuwe Omgevingswet en het digitaal loket is om procedures, zoals het verlenen van een bouwvergunning, sneller en eenvoudiger te maken. Nu al is duidelijk dat deze verandering veel gevolgen zal hebben. In dit artikel gaan we in op een aantal veel gestelde vragen.

Welke wetten en regels worden vervangen door de nieuwe Omgevingswet?

De nieuwe wet bundelt 26 wetten in één wet en nog een groot aantal regelingen en voorschriften. Dit maakt het overzichtelijker en eenvoudiger om een ruimtelijk project te starten, zoals de bouw van een woning.

Waarom is de nieuwe Omgevingswet ingevoerd?

Het doel van de nieuwe wet is dat mensen en organisaties met minder verschillende regels te maken hebben als ze een ruimtelijk project willen uitvoeren. Ook moet de wet zorgen dat bewoners meer invloed hebben op het ruimtelijk beleid van overheden.

Hoe zit het met dat digitale Omgevingsloket?

In dit loket vind je straks op één plek alle regels en plannen van gemeenten, provincies en waterschappen die met de omgeving te maken hebben. Een belangrijk voordeel is dat je daarbij ook kunt zien welke regels gelden voor een specifiek gebied of locatie.

Welke voordelen heeft de nieuwe Omgevingswet?

De nieuwe wet geeft burgers en bedrijven meer mogelijkheden om een plan uit te voeren. Wel moet je plan passen bij het omgevingsplan van de gemeente en moet je als initiatiefnemer je plan voorleggen aan direct betrokkenen, zoals omwonenden. Als bewoner krijg meer invloed op ruimtelijke plannen en projecten in je leefomgeving.

Moeten overheden ook anders werken door de nieuwe Omgevingswet?

In plaats van de huidige lappendeken van bestemmingsplannen en omgevingsvisies, maken overheden straks één omgevingsplan. Daarbij zijn ze verplicht om belanghebbende partijen (omwonenden, bedrijven, organisaties) te betrekken bij het ontwikkelen van een. In het definitieve plan moet ook zijn vastgelegd hoe de overheid die betrokkenheid heeft ingevuld en welke partijen er betrokken waren.

Heeft de nieuwe wet ook nadelen of risico’s?

De invoering van de nieuwe Omgevingswet en het digitale loket is een heel grote en complexe operatie. Er bestaat altijd een kans dat daarbij zaken niet goed gaan. Welke specifieke problemen of risico’s de wet met zich meebrengt, is vooraf moeilijk te voorspellen. Dit zal met de tijd duidelijk worden. De specialisten bij ARAG blijven het dossier rondom de Omgevingswet in elk geval nauwkeurig volgen. Zodra we nieuwe informatie hebben die voor jou van belang kan zijn, praten we je graag bij.

Juridische hulp nodig?

Heb je een juridisch probleem? Wij helpen je graag. Samen komen we tot een passende oplossing. Of je wel of niet verzekerd bent bij ons, wij staan voor je klaar.