lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 1 minuut

De regels voor langdurig zorgverlof

Onderstaande rechten gelden in algemene zin. Het kan dat er in de cao of uw arbeidscontract andere regels zijn opgenomen.

U mag maximaal 6 keer de arbeidsduur per week in een periode van 12 maanden zorgverlof opnemen. Dit is onbetaald maar u bouwt wel vakantiedagen op. Uw werkgever mag het verlof niet van uw vakantiedagen aftrekken. Eventuele spreiding van dit verlof bepaalt u als werknemer zelf.

Dien uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum schriftelijk uw verzoek voor verlof in. Geef hierbij aan:

  • Wie u gaat verzorgen
  • De ingang van het verlof
  • Omvang en duur van het verlof
  • Spreiding van het verlof gedurende de werkweek

Wordt u ziek tijdens het langdurig zorgverlof dan kunt u het verlof in overleg beëindigen. Loopt uw verlof door, dan krijgt u alleen ziekengeld over de te werken uren tijdens uw verlof.

Wanneer eindigt het langdurend zorgverlof?

Als de maximale tijd is verstreken, de persoon voor wie u zorgt komt te overlijden of als deze persoon niet meer levensbedreigend ziek is.

Kan uw werkgever de aanvraag weigeren?

Als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang, kan uw werkgever de aanvraag voor uw langdurig zorgverlof weigeren. Uw werkgever dient dan eerst met u te overleggen. Uw werkgever moet dan wel aangeven waarom hij uw aanvraag weigert. Ook kan uw werkgever u vragen aan te tonen dat het verlof noodzakelijk was. Als het verlof eenmaal is verleend, kan uw werkgever hier niet op terugkomen.

Wanneer kortdurend zorgverlof opnemen?

Het kan ook het geval zijn dat u een ziek kind, partner of ouder van korte duur, maar noodzakelijke zorg dient te geven. In dit geval heeft u wettelijk recht op een kortdurend zorgverlof. Wat zijn de regels en hoe zit het met doorbetaling? Lees hier meer over kortdurend zorgverlof.

Hulp bij arbeidsconflicten nodig?

Ook als je geen verzekering hebt, staan onze juristen voor je klaar. Je ontvangt juridische hulp tegen een vaste en scherpe prijs, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Geen wachttijd, je wordt direct geholpen.

Meer over verlof

Juridische informatie over kortdurend zorgverlof opnemen

Alle informatie omtrent kortdurend zorgverlof

Als een familielid langdurige zorg behoeft heeft u wettelijk recht op een langdurig zorgverlof. Wat zijn de regels?

 
ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof aanvragen

Wat is ouderschapsverlof precies en hoe moet je dit aanvragen? Wij vertellen alles wat je moet weten!

 
recht vakantiedagen uitbetalen opnemen

Vakantiedagen opnemen en uitbetalen

Ieder jaar heeft u recht op een aantal vakantiedagen. Bekijk hier uw rechten en plichten.