lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 2 minuten

Vakantiedagen

Per jaar heeft u recht op een vast aantal vakantiedagen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. In dit artikel leggen we het verschil uit. Ook vertellen we hoe vakantiedagen worden opgebouwd en hoe lang uw vakantiedagen geldig zijn.

Wettelijke vakantiedagen

U heeft recht op een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit vier keer het aantal uren dat u werkt per week. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week? Dan heeft u recht op 128 vakantie-uren per jaar. Dat zijn in totaal zestien wettelijke vakantiedagen als u acht uur per dag werkt.

Bovenwettelijke vakantiedagen

In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement kan zijn afgesproken dat u extra vrije dagen krijgt naast uw wettelijke vakantiedagen. Deze extra dagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week en krijgt u in totaal 20 vakantiedagen? Dan heeft u dus zestien wettelijke en vier bovenwettelijke vakantiedagen.

Hoe lang zijn mijn vakantiedagen geldig?

Uw wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na afloop van het jaar waarin u ze hebt opgebouwd. Heeft u aan het einde van het jaar niet al uw wettelijke vakantiedagen opgenomen? Dan moet u deze vakantiedagen alsnog opnemen voor 1 juli van het volgende jaar. Doet u dit niet? Dan heeft u in de meeste gevallen geen recht meer op deze dagen, tenzij anders afgesproken in uw cao of arbeidsovereenkomst.

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vijf jaar geldig. Ook hiervoor geldt dat u mogelijk afwijkende afspraken heeft in uw cao of arbeidsovereenkomst.

Kan mijn werkgever mijn vakantiedagen zomaar laten vervallen?

Uw werkgever heeft een inspanningsplicht om u volledig en tijdig te informeren over het vervallen van uw wettelijke vakantiedagen. Doet hij dit niet? Dan komen uw wettelijke vakantiedagen niet te vervallen per 1 juli.

Hoe zit het met de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte?

Als u ziek bent, loopt de opbouw van uw wettelijke vakantiedagen gewoon door. Over de opbouw van uw bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere afspraken zijn vastgelegd in uw cao of arbeidsovereenkomst.

Hoe kan ik mijn vakantiedagen opnemen?

U kunt uw vakantie het beste schriftelijk aanvragen bij uw werkgever. Die krijgt dan twee weken de tijd om uw aanvraag goed te keuren. Reageert uw werkgever niet binnen twee weken op uw aanvraag? Dan is deze automatisch goedgekeurd.

Vakantiedagen uitbetalen

Zolang u in dienst bent is het niet toegestaan om wettelijke vakantiedagen af te kopen of te laten uitbetalen. Het uitbetalen van bovenwettelijke vakantiedagen is wel mogelijk, maar alleen als dit in uw cao of arbeidsovereenkomst is opgenomen. Bij het einde van uw dienstverband is het wel mogelijk om zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen te laten uitbetalen.

Tip: ziek tijdens vakantie

Wordt u ziek tijdens uw vakantie? Meld dit dan bij uw werkgever. De dagen waarop u ziek bent, gelden dan als ziektedagen zodat u deze vakantiedagen kunt behouden voor een ander moment.

Hulp bij arbeidsconflicten nodig?

Ook als je geen verzekering hebt, staan onze juristen voor je klaar. Je ontvangt juridische hulp tegen een vaste en scherpe prijs, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Geen wachttijd, je wordt direct geholpen.

Meer over verlof

calamiteitenverlof kort verzuimverlof

Calamiteitenverlof of kort verzuimverlof

Calamiteitenverlof is het recht dat u heeft wanneer u door een persoonlijke noodsituatie niet kunt werken.

 
ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof aanvragen

Wat is ouderschapsverlof precies en hoe moet je dit aanvragen? Wij vertellen alles wat je moet weten!

 
Juridische informatie over kortdurend zorgverlof opnemen

Alle informatie omtrent kortdurend zorgverlof

Als een familielid langdurige zorg behoeft heeft u wettelijk recht op een langdurig zorgverlof. Wat zijn de regels?