Bij ziekte bent u samen met uw werkgever verantwoordelijk voor terugkeer op het werk. Het maakt niet uit of de reden van verzuim stress of fysiek is. Uw werkgever is verplicht u hierbij terug naar de werkvloer te begeleiden. Dat start met het inschakelen van een bedrijfsarts die advies geeft over de te ondernemen stappen.

Loondoorbetaling

U heeft recht op minimaal 70% van uw loon gedurende de eerste 2 jaar van uw ziekte. Als uw loon daardoor onder het minimumloon komt, heeft u in het eerste jaar recht op minimaal het minimum loon. Tenzij in uw arbeidscontract of cao bepaald is dat u recht heeft op 100% loondoorbetaling.

“Wat heeft u?”

U bent niet verplicht de werkgever te vertellen wat het medische probleem is. De bedrijfsarts mag u hier wel naar vragen. Hij heeft beroepsgeheim en mag geen medische informatie met uw werkgever delen.

Ziek, en toch op vakantie

Als u ziek bent bouwt u nog steeds wettelijke vakantiedagen op. U mag ook verlof aanvragen, de regels zijn hetzelfde als voor niet-zieke werknemers.

Werkgever erkent burn-out niet

Bij een burn-out komt het helaas vaak voor dat de werkgever deze niet erkent. Verplicht uw werkgever u alsnog aan het werk te gaan, dan kan dit tot lastige situaties en conflicten op de werkvloer leiden. U kunt bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen als u het niet eens bent met het oordeel of advies van de bedrijfsarts.

Ziekte

man met tablet thuis

Ziek thuis? Goed contact met uw werkgever, Arbo-arts, het UWV en eventueel uw jurist is belangrijk. Lees meer over uw rechten en plichten.