Leestijd: 1 minuut

Bij ziekte bent u samen met uw werkgever verantwoordelijk voor terugkeer op het werk. Het maakt niet uit of de reden van verzuim stress of fysiek is. Uw werkgever is verplicht u hierbij terug naar de werkvloer te begeleiden. Dat start met het inschakelen van een bedrijfsarts die advies geeft over de te ondernemen stappen.

Loondoorbetaling

U heeft recht op minimaal 70% van uw loon gedurende de eerste 2 jaar van uw ziekte. Als uw loon daardoor onder het minimumloon komt, heeft u in het eerste jaar recht op minimaal het minimum loon. Als u meer verdient dan het maximum dagloon heeft u recht op 70% hiervan. In uw arbeidscontract of cao kan staan dat u recht heeft op meer dan 70% loondoorbetaling.

“Wat heeft u?”

U bent niet verplicht de werkgever te vertellen wat het medische probleem is. De bedrijfsarts mag u hier wel naar vragen. De bedrijfsarts heeft beroepsgeheim en mag geen medische informatie met uw werkgever delen.

Ziek, en toch op vakantie

Als u ziek bent bouwt u nog steeds wettelijke vakantiedagen op. U mag ook verlof aanvragen, de regels zijn hetzelfde als voor niet-zieke werknemers.

Werkgever erkent burn-out niet

Bij een burn-out komt het helaas vaak voor dat de werkgever deze niet erkent. Verplicht uw werkgever u om aan het werk te gaan, dan kan dit tot lastige situaties en conflicten op de werkvloer leiden. U kunt om een second opinion vragen of bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen, als u het niet eens bent met het oordeel of advies van de bedrijfsarts.

Niet verzekerd? Wel hulp bij ziekte!

Aragdirect_teaser

Geen verzekering, toch hulp! Direct juridische hulp bij ontslag. De gespecialiseerde arbeidsjuristen van ARAG Direct helpen je graag. Wij bekijken jouw situatie, geven een eerste advies en bieden daarna verschillende oplossingsmogelijkheden.

Ziekte

man met tablet thuis

Ziek thuis? Goed contact met uw werkgever, Arbo-arts, het UWV en eventueel uw jurist is belangrijk. Lees meer over uw rechten en plichten.