Is er een ouder, kind, broer, zus, grootouder, kleinkind, huisgenoot of ander persoon met wie u een sociale relatie heeft, die u voor langere tijd wilt verzorgen? Volgens de WAZO (Wet Arbeid en Zorg) kunt u langdurend zorgverlof opnemen. Het is hierbij niet vereist dat u de enige persoon bent die de zorg op zich kan nemen.

De regels voor langdurig zorgverlof

Onderstaande rechten gelden in algemene zin. Het kan dat er in de cao of uw arbeidscontract andere regels zijn opgenomen.

U mag maximaal 6 keer de arbeidsduur per week in een periode van 12 maanden zorgverlof opnemen. Dit is onbetaald maar u bouwt wel vakantiedagen op. Uw werkgever mag het verlof niet van uw vakantiedagen aftrekken. Eventuele spreiding van dit verlof bepaalt u als werknemer zelf.

Dien uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum schriftelijk uw verzoek voor verlof in. Geef hierbij aan:

  • Wie u gaat verzorgen
  • De ingang van het verlof
  • Omvang en duur van het verlof
  • Spreiding van het verlof gedurende de werkweek

Wordt u ziek tijdens het langdurig zorgverlof dan kunt u het verlof in overleg beëindigen. Loopt uw verlof door, dan krijgt u alleen ziekengeld over de te werken uren tijdens uw verlof.

Wanneer eindigt het langdurend zorgverlof?

Als de maximale tijd is verstreken, de persoon voor wie u zorgt komt te overlijden of als deze persoon niet meer levensbedreigend ziek is.

Kan uw werkgever de aanvraag weigeren?

Als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang, kan uw werkgever de aanvraag voor uw kortdurend zorgverlof weigeren. Hij moet dan wel aangeven waarom hij weigert. Ook kan uw werkgever u achteraf vragen aan te tonen dat het verlof noodzakelijk was. Als het verlof eenmaal is verleend, kan uw werkgever hier niet op terugkomen.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.