Leestijd: 1 minuut

U mag tijdelijk niet meer op het werk komen, dit kan uw goede naam aantasten. Uw werkgever moet bij een schorsing zeer zorgvuldig handelen. U heeft in principe recht op doorbetaling van uw loon gedurende de schorsing.

Wat is een schorsing?

Als u geschorst wordt, dan mag u tijdelijk niet meer aan het werk. Hier moet een hele goede reden voor zijn. Bijvoorbeeld als uw werkgever vermoedt dat er een dringende reden voor ontslag is, zoals fraude of diefstal. Tijdens de schorsing kan de werkgever een onderzoek doen.

Wat is een non-actiefstelling?

De termen ‘non-actiefstelling’ en ‘vrijstelling van werkzaamheden’ worden vaak naast en door elkaar gebruikt en staan niet in de Wet. Wel kan er een regeling zijn opgenomen over schorsing en non-actiefstelling in de cao of arbeidsovereenkomst.

Schorsing
disciplinaire maatregel. Denk aan het vermoeden van fraude of diefstal
Non-actief stelling
Vrijstelling van werkzaamheden. Bijvoorbeeld om ruimte te bieden bij het vinden van een nieuwe baan bij ontslag.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van uw werkgever?

Een schorsing is een zware maatregel, daarom moet uw werkgever zorgvuldig handelen. Hij moet de reden van uw schorsing schriftelijk melden en de verdere procedure uitleggen. Ook moet hij u een indicatie geven van de periode van schorsing en wat er daarna gaat gebeuren.

Wat kunt u zelf doen bij een schorsing?

Protesteer meteen schriftelijk tegen de schorsing en geef hierbij aan dat u wilt werken. Weigert uw werkgever u toe te laten, dan kunt u een kort geding aanspannen. Daarmee vraagt u aan de rechter om uw werkgever te verplichten u toe te laten op het werk.

Gratis voorbeeldbrief

Bezwaar tegen schorsing

  • Download deze voorbeeldbrief.
  • Pas hem aan naar uw situatie.
  • Verstuur de brief.

Niet verzekerd? Wel hulp bij ontslag!

Geen verzekering, toch hulp! Bespreek je situatie met onze jurist. We geven direct antwoord op je vragen en maken een plan. Jij kiest hoe we je gaan helpen.