Als uitzendkracht werkt u in dienst van het uitzendbureau en krijgt u ook loon. Maar u doet uw werk bij een ander bedrijf. Er wordt veel gesproken van ‘detacheren’, ‘uitlenen’ of ‘werk in opdracht’. Dit kan verwarring scheppen. Bent u in dienst van een persoon of bedrijf dat beroepsmatig mensen inzet bij andere bedrijven? Betaalt deze persoon of dit bedrijf uw loon? Én werkt u eigenlijk bij een ander bedrijf? Dan weet u zeker dat u als uitzendkracht werkt.

Voor de uitzendovereenkomst zijn een paar bijzondere regels die verschillen van de regels voor een normaal arbeidscontract. Deze regels gelden alleen tijdens de eerste 26 weken van een uitzendovereenkomst.

Speciale regels voor uitzendovereenkomsten

  • Binnen de eerste 26 weken mag uw werkgever zoveel contracten voor bepaalde tijd afsluiten als hij wil. Na deze periode gelden de normale regels voor het overgaan van een tijdelijk naar een vast contract
  • Tijdens de eerste 26 weken geldt een uitzendbeding. Dat betekent dat uw uitzendovereenkomst stopt zodra de klant (het bedrijf waar u werk uitvoert) de opdracht intrekt
  • In deze periode van 26 weken heeft u geen recht op loon als er geen werk is

Let op: punt 2 en 3 gelden alleen als dit vooraf schriftelijk met u afgesproken is.

Waar op letten bij opeenvolgende contracten?

  • Een gedeelte van een week telt als één week
  • Uitzendcontracten die elkaar binnen 6 maanden opvolgen, tellen mee bij het bepalen van de termijn van 26 weken
  • Contracten van verschillende uitzendbureaus voor hetzelfde werk bij dezelfde werkgever tellen ook mee
  • Treedt u binnen 6 maanden in dienst bij de werkgever voor wie u als uitzendkracht werkt? Dan gelden de normale regels voor opvolgende contracten. Gaat het om een 4e contract of heeft u langer dan 24 maanden gewerkt? Dan geldt een contract voor onbepaalde tijd. Tenzij dit anders is aangegeven in de cao
  • U bent voor onbepaalde tijd in dienst bij een uitzendbureau. Het bedrijf waar u werkt biedt u binnen 6 maanden een contract voor bepaalde tijd aan voor dezelfde functie. Dit betekent dat dit contract niet vanzelf op de genoemde datum eindigt. Uw werkgever moet het contract opzeggen. Hier heeft hij toestemming voor nodig van het UWV. Ook kan hij de kantonrechter vragen om het dienstverband te ontbinden

Een cao mag afwijken van de regels

Er zijn twee cao’s in de uitzendbranche: de ABU-cao en de NBBU-cao. Een paar verschillen met de normale regels:

  • De 26 weken termijn mag verlengd worden
  • Nadat de verlengde 26 weken termijn is afgelopen mogen meer dan 3 contracten voor bepaalde tijd worden afgesloten.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.