Stel dat u al jaren van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur werkt als callcentermedewerker. Dit betekent dat deze werktijden een verworven recht zijn geworden. Het is als het ware onderdeel geworden van uw arbeidsovereenkomst. Omdat het niet zwart op wit staat wil het niet zeggen dat hiermee uw werktijden voor altijd vastliggen. Uw werkgever mag uw werktijden veranderen. Hier moet hij wel een goede reden voor hebben en de aanpassing in het rooster moet redelijk zijn. Uw werkgever moet rekening houden met de belangen van u als werknemer.

Nu blijkt dat op zaterdag meer telefoontjes binnen komen dan op andere dagen. Uw werkgever wil daarom een aanpassing doen in de roosters. Hij wil dat alle medewerkers een keer in de maand op zaterdag gaan werken. Moet u hier in mee gaan, of kunt u weigeren om op zaterdag te werken?

Is de roosterwijziging noodzakelijk en redelijk?

Werktijden kunnen mondeling afgesproken worden. Maar als uw werktijden in uw arbeidsovereenkomst zijn opgenomen zijn ze onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Dan staat u iets sterker dan wanneer dit alleen mondeling is afgesproken.

Wordt er een wijziging van werktijden door uw werkgever aangekondigd? En staat er een wijzigingsbeding in uw contract? Dan moet uw werkgever een zwaarwegende reden hebben voor deze aanpassing aan het rooster. De belangen van u als werknemer en die van uw werkgever worden dan juridisch tegen elkaar afgewogen.

Heeft u alleen mondeling afspraken gemaakt over uw werktijden? En is er geen wijzigingsbeding in uw contract opgenomen? Dan wordt er beoordeeld op het volgende:

  • Is de wijziging nodig vanwege een veranderde situatie?
  • Is het voorstel van uw werkgever redelijk?
  • Mag van u als werknemer verwacht worden dat u het voorstel accepteert?

Moet u de roosterwijziging accepteren?

In bovenstaand voorbeeld is het zeer waarschijnlijk dat u de aanpassing moet accepteren. Uw werkgever zal dan bewijs laten zien dat er een verschuiving is in de momenten wanneer telefoontjes binnenkomen. Hij zal uitleggen dat extra personeel inzetten geen optie is, omdat er op andere momenten juist minder werk is. Als het op een rechtszaak aankomt, staat hij hiermee sterk.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.