Uw personeelsdossier, mag u alles inzien?

Alle administratie voor uw arbeidscontract wordt vastgelegd in uw personeelsdossier. U heeft recht op inzage als werknemer voor bijvoorbeeld: korte inzage in het dossier, het krijgen van kopieën van brieven en verslagen of zelfs het volledige dossier. Hiervoor moet u schriftelijk aanvraag doen bij uw werkgever. Vervolgens moet uw werkgever u binnen vier weken inzage geven. Het kan zijn dat u niet alles mag zien.

Wat mag u niet inzien?

Interne notities of e-mails die een leidinggevende aan P&O heeft geschreven mag u meestal niet inzien. Dit zijn teksten met persoonlijke gedachten die voor intern beraad zijn bedoeld. Dit kan iemand zijn visie zijn op een conflict met mogelijke vervolgacties. Ook notities, e-mails en andere stukken (of delen ervan) die over u en andere werknemers gaan mag u niet inzien.

Wat mag u wel inzien?

Wanneer er een rapport is geschreven, naar aanleiding van die interne notities en e-mails. U mag ook officiële correspondentie zien, zoals een waarschuwing, verslag van een beoordelingsgesprek en stukken over promotie en salaris. Hiervan mag u een kopie opvragen.

Onjuiste informatie

Komt u er achter dat er volgens u onjuiste informatie in het dossier staat? U mag om aanvulling of verbetering vragen. Soms mag u zelfs verzoeken om het verwijderen van stukken. Wanneer bijvoorbeeld een officiële waarschuwing is ingetrokken. Wel moet er altijd een notitie blijven staan in het dossier waarin het onderwerp, ontstaan, verloop en de uitkomst van een conflict is. Ook als er een stuk verwijderd wordt.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.