U koopt een product in de winkel en na korte tijd vertoont het mankementen. Juridisch gezien spreken we dan over een ondeugdelijk product. Welke rechten heeft u als consument als een product niet voldoet?

Wat zijn uw rechten?

  • Als er een onderdeel van het product ontbreekt, kunt u eisen dat het alsnog wordt geleverd. U kunt daarbij denken aan een afstandsbediening of oplader van een elektrisch apparaat.
  • Als het product een gebrek vertoont, kunt u de verkoper verzoeken het product te herstellen. Maar dat moet wel redelijk zijn. Soms is herstel duurder dan het vervangen van een product. In zo’n geval mag de verkoper u ook een vergelijkbaar product aanbieden.
 

TIP: De kosten voor het leveren van een ontbrekend onderdeel of voor herstel of vervanging zijn voor rekening van de verkoper.

 

Wat zijn de plichten van de verkoper?

De verkoper moet zijn verplichting binnen een redelijke termijn nakomen. Wat een redelijke termijn is, is afhankelijk van de omvang van de herstelwerkzaamheden of de levertijd van het ontbrekende onderdeel. Voldoet de verkoper niet aan deze verplichting? Of is herstel of vervanging onmogelijk? Dan kunt u de overeenkomst ontbinden of een deel van de aankoopprijs terugvragen. U kunt de een overeenkomst alleen ontbinden als het mankement ernstig is. Is dat niet het geval dan kunt u een deel van de koopprijs terugvragen.

Wat moet u als consument doen?

Als u een mankement ontdekt, moet u de verkoper daarvan zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. Wettelijk moet u binnen twee maanden, na het ontdekken van het mankement, uw verkoper inlichten. Wij adviseren u om uw klacht per brief en e-mail aan uw verkoper te sturen. Bij een duurder product is het verstandig om de brief aangetekend te versturen. Als de verkoper de ontvangst van uw klacht ontkent, kunt u op deze manier aantonen dat u op tijd heeft geklaagd.

U bent verplicht de verkoper een redelijke tijd te geven om het ontbrekende onderdeel te leveren. Of het product te herstellen of te vervangen. In het geval van een ingrijpende reparatie is deze termijn meestal langer dan bij het leveren een ontbrekend onderdeel.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.