Een lekkend dak, schimmel in de badkamer of haperende centrale verwarming. In uw huurwoning kunt u te maken krijgen met gebreken. Wanneer is de verhuurder verantwoordelijk bij gebreken? Wat moet de huurder zelf doen aan een woning? En wat kunt u doen als een gebrek niet wordt opgelost? In dit artikel vindt u het antwoord op deze vragen.

Wat is een gebrek precies?

Een gebrek kan alles zijn dat u verhindert om volledig van uw (huur)woning te genieten. Daarbij kan het gaan om technische of bouwkundige mankementen, zoals lekkage of storingen. Maar het kan ook gaan om (het optreden door de verhuurder tegen) burenoverlast of het ontbreken van een erfafscheiding.

Wie is aansprakelijk bij gebreken?

Wie verantwoordelijk is voor het oplossen, hangt van het soort gebrek af.

De verhuurder moet ervoor zorgen dat de huurwoning in goede staat verkeert. Hij is verantwoordelijk voor het groot onderhoud van de woning, zoals het herstellen van lekkages van het dak of houtrot in kozijnen en deuren.

De huurder moet zelf het klein dagelijks onderhoud uitvoeren en betalen. Dit kan bijvoorbeeld het schilderwerk binnen de woning zijn of het ontstoppen van de gootsteen.

De verhuurder kan de huurder aanbieden om bepaalde kleine reparaties te verrichten, die eigenlijk de verantwoordelijkheid van de huurder zijn. De kosten daarvan mag hij dan doorberekenen in de servicekosten.

Meer informatie over onderhoud van huurwoningen vindt u hier.

Melden van gebreken

Heeft uw huurwoning (ernstige) onderhoudsgebreken? Meld deze dan zo snel mogelijk schriftelijk bij de verhuurder (dit kan ook per e-mail). De verhuurder is verplicht om binnen zes weken na de melding het (ernstige) gebrek p te lossen.

Hierbij kunt u gebruikmaken van deze voorbeeldbrief.

Huurverlaging bij gebreken

Als gebreken aantoonbaar uw woongenot verminderen, kunt u huurverlaging aanvragen. Hiervoor is het niet nodig dat de verhuurder ook aansprakelijk is voor het gebrek.

Gevolgschade

Gebreken kunnen ook zorgen voor zogeheten gevolgschade. Bijvoorbeeld als door een lekkage uw zelf gelegde houten vloer beschadigd raakt. Het is belangrijk om te weten dat u deze gevolgschade niet altijd kunt verhalen op de verhuurder. Dit kan alleen als de verhuurder al langere tijd van het gebrek wist en de schade het gevolg is van het niet binnen een redelijke termijn oplossen van het gebrek. Of als het gebrek de schuld is van de verhuurder. In beginsel bent u dus zelf verantwoordelijk voor uw schade.

Geschillen bij gebreken

Huurders in zowel de sociale huur als in de vrije sector kunnen een beroep doen op de gebrekenregeling van artikel 7:204 in het Burgerlijk Wetboek. Huurders in de sociale sector kunnen bij conflicten over gebreken terecht bij de Huurcommissie. U kunt digitaal via de website van de Huurcommissie een procedure starten.

Huurders in de vrije sector met een conflict moeten hiervoor naar de kantonrechter. of als verhuurder en huurder dat samen afspreken, ook naar de huurcommissie.

Onderhoud afdwingen om gebreken te voorkomen

In sommige gevallen kunt u afdwingen dat een verhuurder (preventief) onderhoud pleegt, bijvoorbeeld omdat een badkamer zodanig verouderd is, dat deze niet goed meer functioneert en in het dagelijks gebruik een gebrek oplevert. Echter, een oude keuken die nog naar behoren functioneert hoeft een verhuurder niet te vervangen.

Wel kunt u een verhuurder vragen om energiebesparende maatregelen te nemen in de huurwoning. Hierover leest u meer in dit artikel.

Wilt u meer weten, of heeft u hulp nodig bij een geschil over een gebrek in uw huurwoning? Neem dan contact met ons op.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een juridisch probleem? Wij helpen u graag. Samen komen we tot een passende oplossing. Of u wel of niet verzekerd bent bij ons, wij staan voor u klaar.