lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 2 minuten

Bent u twee jaar of langer ziek? En kunt u hierdoor niet of slechts gedeeltelijk werken? Dan heeft u mogelijk recht op een WIA-uitkering. Het UWV beslist of u hiervoor in aanmerking komt.

Beoordeling door UWV

Na twee jaar ziekte beoordeelt UWV of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. U krijgt hierbij te maken met een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige.

Bepaling percentage ongeschiktheid

De verzekeringsarts onderzoekt welke klachten en beperkingen u heeft. Vervolgens onderzoekt de arbeidsdeskundige welke functies u met die beperkingen nog kunt doen. Tenslotte maakt hij een vergelijking van het loon dat u in theorie met uw beperkingen kunt verdienen en wat u verdiende voordat u ziek werd. Het verschil daartussen wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is uw percentage arbeidsongeschiktheid.

Uw percentage arbeidsongeschiktheid is vastgesteld. Welke uitkering krijgt u?

Is uw percentage arbeidsongeschiktheid bekend? Hieronder kunt u lezen op welke uitkering u recht heeft.

 • Minder dan 35% arbeidsongeschikt

  Geen arbeidsongeschiktheidsuitkering. U kunt meestal wel een WW-uitkering aanvragen
 • Meer dan 35% arbeidsongeschikt

  Wel arbeidsongeschiktheidsuitkering. U heeft recht op een WIA-uitkering
 • Meer dan 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt

  WGA-Uitkering
 • Meer dan 80% arbeidsongeschikt met de mogelijkheid tot verbetering

  WGA-Uitkering
 • 80% tot 100% arbeidsongeschikt zonder zicht op verbetering

  IVA-Uitkering

WGA-uitkering

De WGA-uitkering krijgt u als u nog mogelijkheden heeft om te werken. Er zijn drie soorten:

 • WGA-loongerelateerde uitkering

  Meestal krijgt u eerst een WGA-loongerelateerde uitkering. De duur daarvan is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Deze uitkering is ongeveer 70% van het laatstverdiende loon voordat u ziek werd. Daarna gaat u over naar de WGA-loonaanvullingsuitkering of de WGA-vervolguitkering.
 • WGA-loonaanvullingsuitkering

  De WGA-loonaanvullingsuitkering is ongeveer 70% van uw laatstverdiende loon. Deze uitkering krijgt u, als 80% tot 100% arbeidsongeschikt bent, maar mogelijk (in de toekomst) nog wel kunt werken. Of als u 35% tot 80% arbeidsongeschikt bent en voldoende werkt. U werkt voldoende als u tenminste 50% van uw restverdiencapaciteit verdient. De restverdiencapaciteit is het loon dat u volgens de arbeidsdeskundige van het UWV met uw beperkingen nog kunt verdienen.
 • WGA-vervolguitkering

  Als u niet of onvoldoende werkt, krijgt u een WGA-vervolguitkering. Deze is gebaseerd op een percentage van het minimumloon.

IVA-uitkering

Als u geen mogelijkheden meer heeft om te werken, dan krijgt u een IVA-uitkering. Dit betekent dat u 80 tot 100% arbeidsongeschikt bent. En de verwachting is dat u ook in de toekomst niet kunt werken. De IVA-uitkering is ongeveer 75% van uw laatstverdiende loon.

Herbeoordeling door UWV

Het UWV mag u altijd oproepen voor een herbeoordeling van uw arbeidsongeschiktheids-
percentage. U moet dan weer op het spreekuur komen van de verzekeringsarts. De arbeidsdeskundige beoordeelt dan opnieuw uw arbeidsmogelijkheden. Dit kan tot gevolg hebben dat uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt aangepast. Tegen die beslissing kunt u bezwaar indienen. Zolang u niet wordt opgeroepen voor een herbeoordeling kan het vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage niet gewijzigd worden.

Bezwaar maken tegen UWV. Wij helpen u!

Bent u het niet eens met de beslissingen van het UWV? Bijvoorbeeld over de toegekende uitkering of het percentage arbeidsongeschiktheid? Dan kunnen onze juristen u helpen om een succesvol bezwaar in te dienen. Hoe dit in z’n werk gaat leggen we u uit in onderstaande video.

Heeft u nog vragen over uw uitkering? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde juristen.

Vragen over verlof, loon of ontslag?

Ook als je geen verzekering hebt, staan onze juristen voor je klaar. Je ontvangt juridische hulp tegen een vaste en scherpe prijs, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Geen wachttijd, je wordt direct geholpen.

Meer over uitkering

Juridische informatie over verzekeringsarts

Op gesprek met de verzekeringsarts

Als u een Ziektewetuitkering heeft van UWV of een WIA-uitkering aanvraagt, krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de verzekeringsarts.

Hoe werkt een bezwaarprocedure?

Hoe werkt een bezwaarprocedure?

Als u van een bestuursorgaan een beslissing heeft ontvangen waar u het niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken. Hoe werkt zo'n proces?

Juridische informatie over lagere uitkering door ziekte

Een lagere uitkering vanwege uw ziekte

U krijgt van het UWV een lagere uitkering als u door ziekte minder werkt. Maar hoe kan dat? Het heeft te maken met de berekeningswijze van het UWV.