Leestijd: 2½ minuut

WOZ-waarde

Ieder jaar ontvangt u van uw gemeente de WOZ-waarde van uw huis. U kunt zelf nagaan of de waarde goed is vastgesteld. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Maak dan bezwaar bij uw gemeente. Let op dat u dit binnen de gestelde termijn doet.

WOZ-waarde bepaalt hoogte belastingen

WOZ staat voor ‘waardering onroerende zaken’. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting u moet betalen. Het is zinvol om de vastgestelde waarde kritisch te bekijken. De WOZ-waarde van uw huis is namelijk gekoppeld aan een aantal belastingen:

 • De gemeentelijke onroerendezaakbelasting (OZB)
 • Het eigenwoningenforfait* voor de inkomstenbelasting en vermogensbelasting
 • De riool- en watersysteemheffing van de waterschappen (de waterschapslasten)
 • De erfbelasting, als de huiseigenaar komt te overlijden * een percentage van de WOZ-waarde van uw hoofdverblijf

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Uw gemeente stelt jaarlijks de economische waarde vast van onroerende zaken. Denk hierbij aan huizen, winkels en percelen. De gemeente bepaalt ook de WOZ waarde voor uw huis. Hierbij wordt gekeken naar de prijs van drie vergelijkbare huizen die rond de peildatum zijn verkocht. Er wordt dus gekeken naar de marktwaarde van uw onroerende zaak. De peildatum is altijd 1 januari van het voorgaande jaar. De peildatum voor de WOZ 2019 is dus 1 januari 2018. De adressen van de vergeleken huizen staan meestal in de WOZ-beschikking vermeld. Aan de hand hiervan kunt zelf controleren of de vastgestelde WOZ-waarde reëel is.

Bezwaar WOZ

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bij de gemeente ontvangen zijn. Bent u één dag te laat, dan hoeft de gemeente uw bezwaar niet te behandelen. Tegen de peildatum kunt u geen bezwaar maken. In de wet is vastgelegd dat de gemeente steeds één jaar moet teruggaan.

Wat moet u in het bezwaarschrift zetten?

In uw bezwaarschrift moet u duidelijk maken dat uw huis verschilt van de huizen waarmee het vergeleken is. En dat de vergelijking daarom niet opgaat. Wij adviseren u de volgende stappen te nemen:

Vraag bij uw gemeente het taxatierapport van uw woning op


Dit kunt u digitaal doen, bijvoorbeeld met gebruik van DigiD.

Toon aan dat uw huis verschilt van de huizen waarmee het vergeleken is


Denk hierbij aan:

 • de staat van onderhoud
 • het type woning (zoals een tussenwoning of hoekwoning)
 • het bouwjaar van de woning
 • het type bestemming dat op (een gedeelte van) uw perceel rust
 • de grootte van de tuin
 • aanwezigheid van een garage
 • de oppervlakte van het perceel
 • het aantal kamers
 • de inhoud van het huis (in m3)
 • de ligging van de woning (bijvoorbeeld aan een drukke weg)
 • de mate van criminaliteit in de buurt

Vraag verkoopprijzen van vergelijkbare huizen op


Via het Kadaster kunt u de verkoopprijzen van vergelijkbare huizen bij u in de buurt opvragen. Ook kunt u via het WOZ-waardeloket de WOZ-waarde van woningen raadplegen. Als deze huizen voor minder geld dan uw WOZ-waarde zijn verkocht, heeft u wellicht een goed argument.

Maak gebruik van onze gratis voorbeeldbrief


Download en gebruik onze voorbeeldbrief bezwaar tegen WOZ-waarde en pas hem aan naar uw situatie.

De gerechtelijke procedure

Na een bezwaarprocedure bij de gemeente kan een gerechtelijke procedure volgen. De rechter weegt dan uw argumenten af tegen die van de gemeente. De gemeente kan op haar beurt een rapport inbrengen, waarin zij toelicht hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen.

Schakel een expert in

U staat sterker als u een rapport van een expert tegenover het rapport van de gemeente stelt. Uw expert kan bijvoorbeeld een lokale makelaar zijn, die met voorbeelden aantoont dat de vergelijking niet opgaat. De rechter laat meewegen of de door u ingeschakelde deskundige over WOZ-kennis beschikt.

Vermindering WOZ-waarde geldt 1 jaar

Heeft u gelijk gekregen na uw bezwaarschrift of gerechtelijke procedure? Dan verlaagt de gemeente de WOZ-waarde. Met name voor de erfbelasting is dit gunstig. Door verlaging van de WOZ-waarde hoeft u soms tot duizenden euro’s minder belasting te betalen.

Let op: De gemeente telt de lagere WOZ-waarde niet automatisch in de volgende jaren door. De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw bepaald.

Vragen over wonen of verbouwen?

Met de RechtCheck Wonen en Verbouwen weet u direct waar u recht op heeft. Krijg inzicht in uw persoonlijke situatie en ontvang advies over vervolgstappen.