Als werknemer heeft u wettelijk recht op kortdurend zorgverlof om een ziek kind, partner of ouder noodzakelijke zorg te geven. Sinds 2015 is dit ook mogelijk voor het verzorgen van broers, zussen, grootouders, kleinkinderen en huisgenoten in de WAZO (Wet Arbeid en Zorg).

De voorwaarden voor kortdurend zorgverlof

  • U bent de enige die de noodzakelijke zorg kan geven
  • U geeft deze zorg ook daadwerkelijk

Als iemand anders de zorg op zich kan nemen, heeft u geen recht op het zorgverlof. Bijvoorbeeld als uw kind in het ziekenhuis ligt, heeft u geen recht op zorgverlof.

Hoelang recht op kortdurend zorgverlof?

U mag maximaal twee maal het aantal uren dat u werkt per week opnemen binnen een periode van 12 maanden. Als u 40u per week werkt mag u dus 2 weken kortdurend zorgverlof opnemen. Tijdens het kortdurend zorgverlof bouwt u gewoon vakantiedagen op, uw werkgever mag het verlof niet aftrekken hiervan.

Krijgt u doorbetaald tijdens kortdurend zorgverlof?

Onderstaande rechten gelden in algemene zin. Het kan dat er in de cao of uw arbeidscontract andere regels zijn opgenomen.

  • U heeft recht op 70% van uw loon, tenzij u meer verdient dan het maximale dagloon volgens de Coördinatie wet Sociale Verzekeringen
  • U heeft ten minste recht op minimumloon
  • Bij ziekte kunt u het verlof in overleg beëindigen

Zorgverlof aanvragen

Meld vooraf bij uw werkgever dat u kortdurend zorgverlof wilt opnemen. Geef hierbij aan hoe lang het verlof is, wanneer het verlof ingaat en hoeveel uur u opneemt. Vermeld hierbij ook de reden voor het kortdurend zorgverlof.

Gratis voorbeeldbrief

Verzoek kortdurend zorgverlof

  • Download deze voorbeeldbrief.
  • Pas hem aan naar uw situatie.
  • Verstuur de brief.

Wanneer langdurig zorgverlof opnemen?

hand baby en moeder

Als een familielid langdurige zorg behoeft heeft u wettelijk recht op een langdurig zorgverlof. Wat zijn de regels en hoe zit het met uw salaris?