Leestijd: 2 minuten

Vakantiedagen

Per jaar heeft u recht op een vast aantal vakantiedagen. Er wordt onderscheid gemaakt in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Voor beide soorten dagen gelden verschillende regels. U leest het hier. Daarnaast vertellen we u graag meer over uw rechten bij het opnemen en uitbetalen van vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen

U heeft recht op een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit vier keer het aantal uren dat u werkt per week. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week? Dan heeft u recht op 128 vakantie-uren per jaar. Dat zijn in totaal zestien wettelijke vakantiedagen als u acht uur per dag werkt.

Uw wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na afloop van het jaar waarin u ze hebt opgebouwd. Heeft u aan het einde van het jaar niet al uw wettelijke vakantiedagen opgenomen? Dan moet u deze vakantiedagen alsnog opnemen voor 1 juli van het volgende jaar. Doet u dit niet? Dan heeft u in de meeste gevallen geen recht meer op deze dagen, tenzij anders afgesproken in uw cao of arbeidsovereenkomst.

Uw werkgever heeft een inspanningsplicht om u volledig en tijdig te informeren over het vervallen van uw wettelijke vakantiedagen. Doet hij dit niet? Dan komen uw wettelijke vakantiedagen niet te vervallen per 1 juli.

Bovenwettelijke vakantiedagen

In sommige gevallen heeft u recht op extra vrije dagen naast uw wettelijke vakantiedagen. Deze extra dagen worden afgesproken in uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement. Deze extra dagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week en krijgt u in totaal 20 vakantiedagen? Dan heeft u dus zestien wettelijke en vier bovenwettelijke vakantiedagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vijf jaar geldig. Ook hiervoor geldt dat afwijkende afspraken in uw cao of arbeidsovereenkomst mogelijk zijn.

Vakantiedagen opnemen

U bepaalt in beginsel zelf wanneer u uw vakantiedagen wilt opnemen. U heeft recht op minimaal twee weken aaneengesloten of twee keer een week vakantie.

Wilt u vakantiedagen opnemen? Vraag dan schriftelijk uw vakantie aan bij uw werkgever. Uw werkgever krijgt twee weken de tijd om uw aanvraag goed te keuren. Reageert uw werkgever niet binnen twee weken op uw aanvraag? Dan is uw aanvraag automatisch goedgekeurd. Heeft u een vakantie geboekt en moet u toch komen werken? Dan is uw werkgever verantwoordelijk voor de kosten die u hebt gemaakt voor uw vakantie.

Uw vakantieaanvraag mag alleen geweigerd worden door uw werkgever bij zwaarwegende redenen. Denk hierbij aan plotselinge drukte op de werkvloer of wanneer u onmisbaar bent door ziekte van andere werknemers. Uw werkgever moet u te allen tijde schriftelijk laten weten waarom uw aanvraag wordt geweigerd.

Vakantiedagen uitbetalen

Het is niet toegestaan om wettelijke vakantiedagen af te kopen of te laten uitbetalen. Het uitbetalen van bovenwettelijke vakantiedagen is wel mogelijk, maar alleen als dit in uw cao of arbeidsovereenkomst is opgenomen. Bij einde dienstverband is het uitbetalen van zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen mogelijk.

Vragen over verlof, loon of ontslag?

Met de RechtCheck Werk en Inkomen weet u direct waar u recht op heeft. Krijg inzicht in uw persoonlijke situatie en ontvang advies over vervolgstappen.

Meer over verlof

calamiteitenverlof kort verzuimverlof

Calamiteitenverlof of kort verzuimverlof

Calamiteitenverlof is het recht dat u heeft wanneer u door een persoonlijke noodsituatie niet kunt werken.

 
ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof aanvragen

Wij vertellen u graag wat de uitgangspunten zijn en hoe u dit verlof kunt aanvragen.

 
Juridische informatie over kortdurend zorgverlof opnemen

Alle informatie omtrent kortdurend zorgverlof

Als een familielid langdurige zorg behoeft heeft u wettelijk recht op een langdurig zorgverlof. Wat zijn de regels?