Gaat uw werkgever failliet, dan houdt het bedrijf op te bestaan. Salaris dat u nog tegoed heeft kan niet meer worden betaald. De curator zegt uw arbeidscontract op met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal 6 weken.

Wat doet een curator?

De curator wikkelt alles rondom het faillissement af en wordt aangesteld door de rechter. Alles loopt via de curator, de werkgever mag geen beslissingen meer nemen of betalingen doen. Een aantal taken van de curator:

  • Opzeggen arbeidscontract
  • Beoordeling op mogelijke doorstart door bijvoorbeeld (gedeeltelijke) voortzetting van het bedrijf, of overname
  • Inboedel in kaart brengen zoals bezittingen, tegoeden en schulden

UWV betaalt salaris bij faillissement

Heeft uw werkgever geen geld om uw salaris te betalen? Dan moet u direct een ‘uitkering wegens betalingsonmacht werkgever’ aanvragen bij het UWV.

Het UWV betaalt:

Achterstallige salarisbetaling
Gedurende de opzegtermijn
Dit is voor een beperkte periode van 13 weken voorafgaand aan het ontslag. Dit is vastgesteld door werkgever of curator.

Let op: is uw loon hoger dan het maximum dagloon? Dan krijgt u maximaal 150% vergoed. Als uw werkgever failliet is heeft u verder nog recht op:

  • Overuren
  • Onkostenvergoeding
  • Dertiende maand
  • Vakantietoeslag
  • Uitbetaling van openstaande vakantiedagen
  • Pensioenpremie
  • Atv/adv-dagen

Het UWV bepaalt over welke periode zij de betalingsachterstand van uw werkgever overneemt.

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op. Onze juridisch specialisten staan voor u klaar.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.