Leestijd: ½ minuut

Gaat uw werkgever failliet, dan houdt het bedrijf op te bestaan. Salaris dat u nog tegoed heeft kan niet meer worden betaald. De curator zegt uw arbeidscontract op met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal 6 weken.

Wat doet een curator?

De curator wikkelt het faillissement af en wordt aangesteld door de rechter. Alles loopt via de curator, de werkgever mag geen beslissingen meer nemen of betalingen doen. Een aantal taken van de curator:

  • Opzeggen arbeidscontract
  • Beoordeling mogelijke doorstart door bijvoorbeeld (gedeeltelijke) voortzetting van het bedrijf, of overname
  • Boedel in kaart brengen zoals bezittingen, tegoeden en schulden

UWV betaalt salaris bij faillissement

Heeft uw werkgever geen geld om uw salaris te betalen? Dan moet u direct een ‘uitkering wegens betalingsonmacht werkgever’ aanvragen bij het UWV.

Het UWV betaalt:

Achterstallige salarisbetaling
Loon gedurende de opzegtermijn
Dit is voor een beperkte periode van 13 weken voorafgaand aan de opzegging. Dit is vastgesteld door werkgever of curator.

Let op: is uw loon hoger dan het maximum dagloon? Dan krijgt u maximaal 150% vergoed. Als uw werkgever failliet is heeft u verder nog recht op:

  • Overuren
  • Onkostenvergoeding
  • Dertiende maand
  • Vakantietoeslag
  • Uitbetaling van openstaande vakantiedagen
  • Pensioenpremie
  • Atv/adv-dagen

Het UWV bepaalt over welke periode zij de betalingsachterstand van uw werkgever overneemt.

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op. Onze juridisch specialisten staan voor u klaar.

Niet verzekerd? Toch hulp!

ARAG helpt u graag. Ook als u niet verzekerd bent. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de Corona crisis. Of als u niet verzekerd bent omdat u bijvoorbeeld niet alle verzekeringsmodules heeft afgesloten. Bekijk hier onze oplossingen.