Leestijd: ½ minuut

Het faillissement van uw werkgever

Gaat uw werkgever failliet, dan houdt het bedrijf op te bestaan. Salaris dat u nog tegoed heeft kan niet meer worden betaald. De curator zegt uw arbeidscontract op met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal 6 weken.

Wat doet een curator?

De curator wikkelt het faillissement af en wordt aangesteld door de rechter. Alles loopt via de curator, de werkgever mag geen beslissingen meer nemen of betalingen doen.

Een aantal taken van de curator:

 • Opzeggen arbeidscontract
 • Beoordeling mogelijke doorstart door bijvoorbeeld (gedeeltelijke) voortzetting van het bedrijf, of overname
 • Boedel in kaart brengen zoals bezittingen, tegoeden en schulden

UWV betaalt salaris bij faillissement

Heeft uw werkgever geen geld om uw salaris te betalen? Dan moet u direct een ‘uitkering wegens betalingsonmacht werkgever’ aanvragen bij het UWV.

Het UWV betaalt:

 • Achterstallige salarisbetaling: Dit is voor een beperkte periode van 13 weken voorafgaand aan de opzegging
 • Loon gedurende de opzegtermijn: Dit is vastgesteld door werkgever of curator

Let op: is uw loon hoger dan het maximum dagloon? Dan krijgt u maximaal 150% vergoed. Als uw werkgever failliet is heeft u over maximaal een periode van een jaar nog recht op:

 • Overuren
 • Onkostenvergoeding
 • Dertiende maand
 • Vakantietoeslag
 • Uitbetaling van openstaande vakantiedagen
 • Pensioenpremie
 • Atv/adv-dagen

Vragen over verlof, loon of ontslag?

Met de RechtCheck Werk en Inkomen weet u direct waar u recht op heeft. Krijg inzicht in uw persoonlijke situatie en ontvang advies over vervolgstappen.

Meer over ontslag

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

 

Bij een ontslag op staande voet eindigt het dienstverband direct. Wat houdt dit precies in en hoe zit het met uw rechten?

Ontslagprocedure UWV

Ontslagprocedure UWV

 

U wordt ontslagen. Wat staat u nu allemaal te wachten en hoe verloopt de procedure via het UWV?

Bedrijfsovername

Bedrijfsovername

 

Wanneer is er sprake van bedrijfsovername? Heeft de overname van het bedrijf gevolgen voor uw baan?