lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina
De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.

Opzegverbod

De eerste 2 jaar van uw ziekte geldt een opzegverbod. Uw werkgever mag de arbeidsovereenkomst dan niet opzeggen. Er zijn uitzonderingen:

 • U zit in uw proeftijd
 • U bereikt de AOW-gerechtigde leeftijd
 • Uw bepaalde tijd contract eindigt
 • Het bedrijf sluit
 • De ontslagaanvraag is voor uw ziekte ingediend

Het gebeurt niet vaak maar uw werkgever kan een verzoek bij de kantonrechter indienen om het contract te ontbinden. Bijvoorbeeld als u onvoldoende functioneert of als u niet meewerkt aan de re-integratie. Ontbinding mag alleen als de reden hiervoor in de wet staat en niets met uw ziekte te maken heeft.

Ontslag na twee jaar ziek zijn?

Na twee jaar ziekte eindigt het opzegverbod tijdens ziekte. Uw werkgever kan bij het UWV een ontslagprocedure instellen mits:

 • U kunt uw eigen werk niet doen, en er is geen passend werk
 • U verwacht geen verbetering binnen 6 maanden
 • Er mag geen loonsanctie zijn opgelegd door het UWV

Recht op transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Beëindigt uw werkgever de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte? En duurde deze minimaal twee jaar? Dan heeft u recht op de wettelijke ontslagvergoeding.

Beëindigingsregeling met de werkgever

In plaats van een ontslagprocedure bij het UWV, kan uw werkgever u vragen mee te werken aan een beëindiging met wederzijds goedvinden. Vergeet niet te controleren of u de wettelijke transitievergoeding is aangeboden!

U mag niet meewerken aan de beëindigingsregeling wanneer het UWV uw werkgever een loonsanctie heeft opgelegd.

Oplossingen voor particulieren

ARAG helpt u als u verzekerd bent. Heeft u niet de juiste module afgesloten of wordt uw conflict niet gedekt door uw verzekering? Dan helpt ARAG u tegen een afgesproken prijs alsnog verder.

Lees over veel voorkomende conflicten en ga meteen zelf aan de slag met onze voorbeeldbrieven. Of laat de juridisch specialisten u helpen met:

 • Scan van uw juridische positie
 • Conflict oplossen zonder rechter
 • Begeleiding naar de rechter