Leestijd: 1 minuut

Opzegverbod

De eerste twee jaar van uw ziekte geldt een opzegverbod. Uw werkgever mag de arbeidsovereenkomst dan niet opzeggen. Er zijn uitzonderingen:

  • U zit in uw proeftijd
  • U bereikt de AOW-gerechtigde leeftijd
  • Uw contract voor bepaalde tijd eindigt
  • Het bedrijf sluit
  • De ontslagaanvraag is voor uw ziekte ingediend

Het gebeurt niet vaak, maar uw werkgever kan een verzoek bij de kantonrechter indienen om het contract te ontbinden. Bijvoorbeeld als u onvoldoende functioneert of als u niet meewerkt aan de re-integratie. Ontbinding mag alleen als de reden hiervoor in de wet staat en niets met uw ziekte te maken heeft.

Ontslag na twee jaar ziek zijn?

Na twee jaar ziekte eindigt het opzegverbod tijdens ziekte. Uw werkgever kan bij het UWV een ontslagprocedure instellen, mits:

  • U kunt uw eigen werk niet doen, en er is geen passend werk
  • U verwacht geen verbetering binnen 6 maanden
  • Er mag geen loonsanctie zijn opgelegd door het UWV

Recht op transitievergoeding na twee jaar ziekte

Beëindigt uw werkgever de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte? Dan heeft u recht op de wettelijke transitievergoeding.

Beëindigingsregeling met de werkgever

In plaats van een ontslagprocedure bij het UWV, kan uw werkgever u vragen mee te werken aan een beëindiging met wederzijds goedvinden. Vergeet niet te controleren of u de wettelijke transitievergoeding is aangeboden!

U mag niet meewerken aan de beëindigingsregeling wanneer het UWV uw werkgever een loonsanctie heeft opgelegd.

Vragen over verlof, loon of ontslag?

Met de RechtCheck Werk en Inkomen weet u direct waar u recht op heeft. Krijg inzicht in uw persoonlijke situatie en ontvang advies over vervolgstappen.

Meer over ontslag

beëindigingsovereenkomst vaststellingsovereenkomst checklist

Beëindigings-overeenkomst

 

Uw dienstverband eindigt doordat u in goed overleg met uw werkgever uit elkaar gaat. Waar moet u aan denken?

Juridische informatie over deskundigenoordel van het UWV

Deskundigenoordeel van het UWV

Bij een geschil over uw ziekmelding of arbeids(on)geschiktheid, kan het UWV helpen met een deskundigenoordeel.

Juridische informatie over loonbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte

Als u ziek bent heeft u recht op loondoorbetaling. Maar wanneer stopt die doorbetaling?