Leestijd: 1 minuut

Opzegverbod

De eerste 2 jaar van uw ziekte geldt een opzegverbod. Uw werkgever mag de arbeidsovereenkomst dan niet opzeggen. Er zijn uitzonderingen:

  • U zit in uw proeftijd
  • U bereikt de AOW-gerechtigde leeftijd
  • Uw contract voor bepaalde tijd eindigt
  • Het bedrijf sluit
  • De ontslagaanvraag is voor uw ziekte ingediend

Het gebeurt niet vaak maar uw werkgever kan een verzoek bij de kantonrechter indienen om het contract te ontbinden. Bijvoorbeeld als u onvoldoende functioneert of als u niet meewerkt aan de re-integratie. Ontbinding mag alleen als de reden hiervoor in de wet staat en niets met uw ziekte te maken heeft.

Ontslag na twee jaar ziek zijn?

Na twee jaar ziekte eindigt het opzegverbod tijdens ziekte. Uw werkgever kan bij het UWV een ontslagprocedure instellen, mits:

  • U kunt uw eigen werk niet doen, en er is geen passend werk
  • U verwacht geen verbetering binnen 6 maanden
  • Er mag geen loonsanctie zijn opgelegd door het UWV

Recht op transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Beëindigt uw werkgever de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte? Dan heeft u recht op de wettelijke transitievergoeding.

Beëindigingsregeling met de werkgever

In plaats van een ontslagprocedure bij het UWV, kan uw werkgever u vragen mee te werken aan een beëindiging met wederzijds goedvinden. Vergeet niet te controleren of u de wettelijke transitievergoeding is aangeboden!

U mag niet meewerken aan de beëindigingsregeling wanneer het UWV uw werkgever een loonsanctie heeft opgelegd.

Niet verzekerd? Wel hulp bij ontslag!

Geen verzekering, toch hulp! Bespreek je situatie met onze jurist. We geven direct antwoord op je vragen en maken een plan. Jij kiest hoe we je gaan helpen.