7 mei 2020

Veel werkgevers proberen met allerlei maatregelen om het bedrijf draaiende te houden tijdens de coronacrisis. U moet bijvoorbeeld ander werk doen dan u gewend bent of u werkt op andere tijden. Mag uw werkgever dit van u vragen?

Eerder schreef ik al over andere maatregelen voor werknemers: het intrekken en opnemen van verlofdagen. Mijn collega Tineke Smits maakte een blog over vakantiegeld dat niet wordt uitbetaald. Maar hoe zit het nu met het dagelijkse werk? In hoeverre mag dat veranderen?

Werk en werktijden in arbeidsovereenkomst

Als eerste is het belangrijk om te kijken wat u en uw werkgever hebben afgesproken in uw arbeidsovereenkomst. Heeft u vaste werktijden? Of worden die volgens de arbeidsovereenkomst na overleg door uw werkgever vastgesteld? Misschien leest u ook dat uw werkgever u voor andere werkzaamheden in mag zetten ‘indien het bedrijfsbelang dit noodzakelijk acht’. Dit kan gelden voor de coronacrisis.

U kunt uw werkgever vragen om op uw persoonlijke omstandigheden te letten. Misschien is het andere werk fysiek te zwaar voor u. Of u moet ineens werken op tijden waarop u geen kinderopvang heeft. Zoek samen met uw werkgever naar een oplossing.

Arbeidsvoorwaarden wijzigen

Vaste werktijden en uw functie (werkzaamheden) binnen het bedrijf, zijn arbeidsvoorwaarden die uw werkgever niet zomaar mag wijzigen. Hij of zij moet hiervoor een ‘zwaarwegend belang’ hebben. Bijvoorbeeld als het bedrijf in financiële nood is. Het belang van uw werkgever staat tegenover uw belang als werknemer over andere werktijden of werk.

Flexibel in werkzaamheden

Tijdens de coronacrisis mag uw werkgever u vragen om wat flexibeler te zijn. Het wordt als ‘redelijk’ gezien dat u in deze tijd (tijdelijk) andere werkzaamheden doet als u uw eigen werk niet meer kunt doen. Uw werkgever heeft dan een zwaarwegend belang.

Het moet voor u alleen wel mogelijk zijn om het werk te doen, in een veilige omgeving. Daar moet uw werkgever voor zorgen. U moet bijvoorbeeld uitleg krijgen over de werkzaamheden en de eventuele risico’s die u loopt.

Werktijden wijzigen

De regels rond uw nieuwe werkzaamheden gelden ook voor uw werktijden. Probeer u flexibel op te stellen. Uw werkgever heeft vanuit de overheid en het RIVM de opdracht gekregen om de werktijden van alle medewerkers zoveel mogelijk te spreiden. Hij of zij mag – in overleg met u - dus uw werktijden aanpassen aan de omstandigheden. Misschien kunt u thuiswerken of op een andere manier uw werkzaamheden doen? De overheid roept ook op om uw werk in deze periode zoveel mogelijk vanuit huis te doen.

Overleg met uw werkgever

Ik adviseer u om altijd met uw werkgever te overleggen over uw werktijden en werkzaamheden. Heeft u bezwaren? Bespreek die dan samen. U kunt de bedrijfsarts inschakelen als u vindt dat het werk fysiek te zwaar voor u is. Is het lastig kinderopvang te vinden tijdens de nieuwe werktijden? Vraag dan om extra tijd om dit te kunnen regelen. Deze coronasituatie is voor iedereen nieuw en moeilijk. Bovendien is een arbeidsconflict het laatste waar u als werknemer op zit te wachten.

Met elkaar komen we eruit.

Linda Corvers - senior jurist Arbeids- en Onderwijsrecht

Jurist Arbeids- en Onderwijsrecht Linda Corvers

Ik streef ernaar om voor cliënten juridisch het maximale uit de zaak te halen én hen met vertrouwen naar de toekomst te laten kijken.

Heeft u een andere vraag over het coronavirus?
Bekijk onze andere juridische hulpbronnen