Uw werkgever wil een aanpassing doen in uw arbeidsvoorwaarden en doet u een voorstel hiervoor. Of dit mag is opgenomen in uw arbeidscontract. Zo'n bepaling heet een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’.

Eenzijdige wijziging alleen bij zwaarwegend belang

Uw werkgever mag niet zomaar een aanpassing doen in uw arbeidsvoorwaarden, er moet sprake zijn van zwaarwegende belangen. Ook moet hij dit eerst met u bespreken en vragen of u hiermee akkoord gaat. In bepaalde situaties kunt u van uw werkgever verlangen dat er een voorstel met afbouwregeling wordt gedaan.

Wat is een zwaarwegend belang?

Er moet een gegronde reden zijn voor een eenzijdige wijziging. Bijvoorbeeld als het financieel heel slecht gaat met de onderneming. Of als omstandigheden binnen het bedrijf zodanig veranderen dat het begrijpelijk is dat uw werkgever een regeling wil wijzigen.

Uw werkgever moet ook met uw belangen rekening houden. Als uw werkgever wil stoppen met bepaalde arbeidsvoorwaarden, dan is uw belang om de arbeidsvoorwaarde te behouden, vaak groter. Het financieel belang dat de werkgever heeft om te stoppen met een voorwaarde komt dan op de tweede plaats.

Geen eenzijdig wijzigingsbeding in uw arbeidsovereenkomst

In dat geval mag uw werkgever niet eenzijdig wijzigingen doorvoeren. Tenzij er voor uw werkgever een onacceptabele situatie ontstaat, dan moet hij dit aantonen. Aan de hand van ‘redelijkheid en billijkheid’ wordt besloten of de wijziging doorgevoerd mag worden.

Wanneer is een wijziging ‘redelijk en billijk’?

Als blijkt dat het onredelijk is om van uw werkgever te verwachten dat hij een bepaalde regeling voortzet spreekt men van de juridische term ‘redelijk en billijk’. Bijvoorbeeld bij een wetswijziging of technische ontwikkelingen. Probeer dan samen tot een oplossing te komen waar u beiden tevreden mee bent.

Voorbeeld: eenzijdige wijziging van uw arbeidsovereenkomst

Het is moeilijk om te bepalen welk belang voorrang heeft, dat van u of van uw werkgever. Uw werkgever mag niet zomaar een wijziging doorvoeren, maar mag wel een beleid voeren in zijn onderneming.

Stel: uw werkgever vraagt u in een andere auto te gaan rijden die beter is voor het milieu. Als u deze auto privé ook mag gebruiken is het een wijziging met persoonlijke invloed. Toch kan het redelijk zijn om akkoord te gaan met deze wijziging.

Wat te doen bij een eenzijdige wijziging in 6 stappen

  • Controleer of er een wijzigingsbeding in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen
  • Vraag uw werkgever waarom hij de wijziging wil doorvoeren
  • Leg uit wat de persoonlijke gevolgen hiervan voor u zijn
  • Laat u adviseren door de OR of vraag juridisch advies
  • Besluit of u instemt met de wijziging of niet

Niet eens met de wijziging die uw werkgever doorvoert?

Dan kunt u een vordering instellen bij de kantonrechter, die vervolgens een besluit neemt. Om deze vordering in te dienen is het verstandig om eerst juridisch advies te zoeken.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.