Een concurrentiebeding zorgt ervoor dat u niet zomaar overal kunt werken na het einde van uw arbeidsovereenkomst. Er kan in staan dat u niet bij een concurrent van uw werkgever mag werken. Of dat u niet een concurrerend bedrijf mag starten. Dit beding geldt voor een bepaalde periode na het eindigen van uw arbeidsovereenkomst. Een aantal beperkingen die u niet mag doen:

 • Hetzelfde werk doen bij de concurrent
 • Bij de directe concurrent van uw oude werkgever gaan werken
 • Binnen een bepaalde afstand van uw oude werkgever hetzelfde werk uitvoeren
 • Binnen een bepaalde periode bij de concurrerende werkgever hetzelfde werk doen

Wat is een relatiebeding?

Dit is een vorm van een concurrentiebeding waarmee u afspraken maakt over relaties. U mag dan na afloop van het arbeidscontract niet voor relaties van uw oude werkgever werken. Een relatiebeding beschermt de belangen van uw werkgever. Let bij een relatiebeding op het volgende:

 • Leg uit wat het begrip ‘relatie’ betekent. Nog beter: noem de relaties waar het precies om gaat
 • Stel vast hoe lang het beding geldig is. Vaak is dit maximaal een jaar
 • Het verbod om contact met relaties te hebben geldt als u dezelfde of soortgelijke werkzaamheden gaat doen. Dit wordt vaak vergeten met als gevolg dat u geen contact mag hebben met oude relaties terwijl u iets heel anders gaat ondernemen

Wanneer is het concurrentie- of relatiebeding geldig?

U bent verplicht u aan het concurrentie- of relatiebeding te houden. Maar dan moet het beding wel rechtsgeldig zijn. Hier zijn twee voorwaarden verbonden:

 • Het beding moet overeengekomen zijn met een meerderjarige werknemer
 • Het beding moet op papier staan én u moet ervoor getekend hebben. Een verwijzing vanuit het arbeidscontract naar een regelement, cao of personeelsgids is niet voldoende. Tenzij u dit genoemde document tegelijk met het arbeidscontract heeft gekregen

Overtreding van concurrentiebeding niet zonder gevolgen

Het is verplicht als werknemer om een concurrentiebeding op te volgen. U heeft er voor getekend in uw arbeidscontract. Gaat u weg bij uw werkgever dan kunt u soms nog afspraken maken over het aanpassen van het beding. Bijvoorbeeld voor een minder streng relatiebeding.

Kunt u onder een beding uitkomen?

In deze situaties maakt u goede kans om onder het beding uit te komen:

 • Als uw werkgever de vereiste opzegtermijn niet in acht neemt
 • Bij een onredelijk beding. Bijvoorbeeld omdat het beding zo uitgebreid is dat u eigenlijk nergens meer mag werken
 • Als uw werkzaamheden zijn veranderd nadat u het beding getekend heeft. Bijvoorbeeld als u een promotie heeft gehad of bij een bedrijfsovername. Als het bestaande beding niet meer aansluit op uw situatie en u hierdoor beperkt wordt in uw mogelijkheden. Dan is het niet redelijk om u hieraan te houden

Is er sprake van een bijzondere situatie? Probeer een oplossing te vinden met uw werkgever. Als u er niet uitkomt samen kunt u de rechter vragen om het beding af te zwakken of te laten vallen. Hiervoor moet u wel aantonen dat u onredelijk benadeeld wordt bij het vinden van een nieuwe baan. De juridisch specialisten van ARAG helpen u hier graag bij.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.