Leestijd: 1½ minuut

Een zorgverlener heeft een fout gemaakt en dit is zijn of haar schuld. Dat is een medische fout. Het wordt ook wel een medische kunstfout genoemd. Als u hier slachtoffer van bent, kunt u een klacht indienen over de zorgverlener of het ziekenhuis. Als er iets mis ging tijdens uw behandeling, maar niemand kan hier wat aan doen dan is dit een complicatie en geen fout. Bijvoorbeeld als de arts uw darm moet onderzoeken. Maar een dag later blijkt dat de darm daardoor is geperforeerd. Dan is dat een complicatie van de behandeling. Er is namelijk een kans dat dit gebeurt bij een onderzoek van de darm. Het is dus geen medische fout.

Complicatie is soms ook een medische fout

Een complicatie in de behandeling is alleen een medische fout in het volgende geval: Heeft de arts u voor een behandeling niet verteld dat er iets mis kan gaan? En had hij dat wel moeten doen? Dan is dat ook een medische fout.

Onderzoek naar medische fout duurt lang

Omdat het lastig is om te onderzoeken of de zorgverlener wel of geen medische fout heeft gemaakt duurt het lang. Wat ook veel tijd kost is het onderzoeken hoeveel schade het slachtoffer van de fout heeft. Zo’n onderzoek naar een medische fout kan al snel minimaal 6 tot 9 maanden duren. De totale periode van de klachtenprocedure duurt vaak nog langer.

Welke schade kunt u vergoed krijgen bij een medische fout?

Een medische fout kan voor u grote gevolgen hebben. Niet alleen lichamelijk of psychisch, maar ook financieel. De Letselschade Raad geeft richtlijnen voor de vergoedingen van verschillende soorten schade. Soms heeft u ook recht op smartengeld. Vergeet niet dat bij een medische fout een deel van de behandeling niet verwijtbaar kan zijn. Daarom wordt door De Letselschade Raad de situatie vergeleken met die zonder fout die je de zorgverlener kunt verwijten. Daartussenin zit het bedrag dat u als vergoeding kunt krijgen.

GOMA richtlijnen

GOMA is de Gedragscode Openheid medische incidenten betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. U vindt deze code ook bij De Letselschade Raad. Deze code geeft richtlijnen voor de vergoedingen van letselschade. Er staat bijvoorbeeld dat de verzekeraar die aansprakelijk is, binnen 3 maanden een brief moet sturen aan de patiënt. In die brief staat of de verzekeraar de schade vergoedt, en hoeveel dat is. Als de verzekeraar dit niet binnen 3 maanden weet, dan moet hij aangeven in die brief wanneer hij het wel weet. Kortom: de verzekeraar moet duidelijkheid geven aan de patiënt over de vergoeding.

Schadevergoeding eisen bij de aansprakelijke partij

Volg ons stappenplan om een vergoeding te krijgen voor uw geestelijke of lichamelijke schade. Krijg antwoord op uw vragen en bekijk het overzicht van de vergoedingen die u voor de schade kunt krijgen.