lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 2 minuten

Als je ontevreden bent over de zorg die je hebt ontvangen van een arts, therapeut, of andere medische zorginstelling, zijn er stappen die je kunt nemen om je klacht te uiten en mogelijk een oplossing te vinden. Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke stappen die je kunt ondernemen.

Stap 1: Klacht indienen bij de klachtenfunctionaris

Heb je een klacht tegen je (huis)arts, tandarts, fysiotherapeut of ziekenhuis? Het eerste wat je kunt doen is je klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de desbetreffende zorginstelling. Elke zorgaanbieder of instelling is namelijk verplicht om een klachtenfunctionaris te hebben volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Meestal kun je je klacht indienen via de website van de zorgverlener of zorginstelling, waar je ook informatie vindt over het proces. Binnen 6 weken kun je een reactie verwachten van de klachtenfunctionaris. Onze handige voorbeeldbrief kun je gebruiken bij het indienen van je klacht, online of schriftelijk.

Het is niet noodzakelijk om juridische hulp in te schakelen voor deze stap. Natuurlijk kun je altijd bij ARAG terecht als je vragen hebt over je klacht en de beoordeling ervan. We kunnen ook advies geven over het gebruik van de juiste termen.

Stap 2: Klacht indienen bij de Geschillencommissie

Als je het niet eens bent met de manier waarop de klachtenfunctionaris de zaak heeft afgehandeld, kun je de klacht laten toetsen bij de Geschillencommissie waar de zorgaanbieder bij aangesloten is.

De Geschillencommissie dient binnen 6 maanden een bindend oordeel te geven en kan ook een uitspraak doen over een eventuele schadevergoeding (tot € 25.000,-). Beide partijen zijn gebonden aan het oordeel van de Geschillencommissie.

Stap 3: Klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege

Heb je een klacht over een zorgverlener die staat ingeschreven in het BIG-register en is de klacht ernstig van aard? Dan kun je deze voorleggen aan het Regionaal Tuchtcollege. Het Regionaal Tuchtcollege zal je klacht behandelen als de zorgverlener zich niet aan de geldende tuchtnormen heeft gehouden.

Het duurt gemiddeld 7 maanden voordat het Regionaal Tuchtcollege een klacht behandeld heeft. Een helder en zo precies mogelijk ingevuld klachtenformulier is heel belangrijk. Hier helpt ARAG je graag bij.

Klachten worden behandeld bij:

  • Onjuiste of te late diagnose
  • Fouten in de behandeling
  • Onvoldoende (na)zorg verleend
  • Schending van het beroepsgeheim
  • Ongewenst gedrag

Afhankelijk van de aard van de klacht kan het tuchtcollege verschillende maatregelen opleggen, zoals een waarschuwing, een geldboete, ontzegging van werk voor een bepaalde tijd of zelfs doorhaling van de inschrijving van de zorgverlener in het BIG-register.

Als het tuchtcollege vindt dat de zorgverlener niet onzorgvuldig heeft gehandeld, wijst het de klacht af. In dat geval legt het college geen maatregel op.

Stap 4: Hoger beroep bij het Centraal Tuchtcollege

Word je klacht afgewezen door het Regionaal Tuchtcollege? Dan kun je binnen 6 weken na de uitspraak in hoger beroep bij het Centraal Tuchtcollege. Zij toetsen de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege. Dit kan vaak zo'n 12 maanden duren. Als je in hoger beroep gaat, helpt ARAG je hierbij. We kunnen je klacht onderbouwen, brieven schrijven en met je meegaan naar de zitting.

NB: als een klacht wordt afgewezen door het Regionaal Tuchtcollege, is het niet altijd zinvol om in hoger beroep te gaan.

ARAG staat voor je klaar bij een medisch geschil

Het kan verstandig zijn om juridisch advies in te winnen bij een medisch geschil, om te bepalen welke stappen het beste zijn voor jouw specifieke situatie. ARAG staat klaar om je te helpen bij dit proces!

Voorbeeldbrief klacht behandeling zorginstelling/arts

Wil je een klacht indienen over een zorginstelling of arts? Gebruik dan onze handige voorbeeldbrief.