Leestijd: 3 minuten

Wel een kind, maar geen relatie? Zo kunt u toch erkend worden als vader.

Het komt vaak voor dat er een kind wordt geboren terwijl de ouders geen relatie (meer) hebben. Of dat tijdens een one night stand een kind wordt verwekt. In dit blog leg ik uit wat in dit soort situaties de rechten van de vader zijn.

Moeder weigert vader contact met zijn zoon

Na een gezellig avondje stappen beleeft Tess een leuke nacht met Sem. Na twee maanden blijkt Tess tot haar schrik zwanger te zijn en vertelt dit aan Sem. Tess wilde altijd al graag moeder worden en besluit de baby te houden. Sem wenst graag een rol in het leven van het kind te spelen en wil ook financieel bijdragen. Dit ziet Tess niet zitten. Eigenlijk wil ze niets met Sem te maken hebben. Na de bevalling van een kerngezonde zoon, Lucas, houdt Tess ieder contact met Sem tegen. Mag Tess dit zomaar doen?

Verwekker heeft recht op erkenning

Als verwekker heeft Sem het recht om Lucas als zijn zoon te erkennen. Dit kan zowel tijdens de zwangerschap als na de geboorte. Tess is naast de biologische moeder ook de juridische moeder van Lucas. Zij moet toestemming voor de erkenning geven. Dan wordt Sem wettelijk gezien de juridische vader van Lucas. Dit betekent onder andere dat:

  • Er een familierechtelijke betrekking (een juridische band) tussen Sem en Lucas ontstaat.
  • Sem recht heeft op informatie over het wel en wee rondom Lucas, bijvoorbeeld over zijn gezondheid en schoolprestaties.
  • Sem en Lucas elkaars erfgenamen worden.

De erkenning heeft niet tot gevolg dat Sem (officiële) beslissingen over Lucas mag nemen. Dat is ouderlijk gezag en dat gaat net een stapje verder. Erkenning en ouderlijk gezag zijn dus niet hetzelfde.

Vervangende toestemming erkenning door de rechter

Wat als Tess weigert om toestemming voor de erkenning te geven? Sem kan de rechter dan om vervangende toestemming vragen. De rechter geeft dit in veel gevallen wel. Alleen als de erkenning niet in het belang van Lucas is, wijst de rechter het verzoek af. Als er twijfels zijn of Sem de biologische vader van Lucas is, dan kan de rechter bepalen dat er een DNA-test moet worden gedaan.

Recht op omgang

Sem en Lucas hebben sowieso het recht om een band met elkaar op te bouwen. Ook al erkent Sem Lucas niet. Sem en Tess kunnen hiervoor een omgangsregeling afspreken. Wil Tess dat niet? Dan kan Sem ook dit bij de rechter vragen. Slechts in uitzonderlijke situaties bepaalt de rechter dat omgang niet wenselijk is. Bijvoorbeeld als blijkt dat Sem niet goed voor Lucas kan zorgen of als omgang niet in het belang van Lucas is.

Ook zonder relatie met moeder mag vader (of verwekker) het kind zien

Ook al heeft Sem geen relatie met Tess, dan betekent dit dus niet gelijk dat hij daardoor zijn zoon Lucas niet mag zien. Sem heeft als vader bepaalde wettelijke rechten (zoals de genoemde erkenning en omgang), maar daarnaast ook plichten (waaronder kinderalimentatie). Mijn advies aan alle (toekomstige) vaders: laat u zich niet zomaar buitenspel zetten!

Zit u in een vergelijkbare situatie als die van Sem? Mijn collega’s en ik helpen u graag.

*Deze casus is waargebeurd, de gebruikte namen zijn fictief

Romy Vermeulen

Jurist Romy Vermeulen

Mijn passie ligt bij het personen-, familie- en erfrecht. Omdat het bij uitstek om mensen gaat. Naast het juridische deel, kan ik hierdoor echt iets voor onze klanten betekenen in een moeilijke tijd van hun leven.