Heeft u als consument uw rekening niet zelf betaald? Dan zal u uiteindelijk te maken krijgen met incassokosten. Een bedrijf probeert het geld te innen. Dat kost geld, en dit geld mag het bedrijf door u laten betalen. Dat heet ‘buitengerechtelijke incassokosten’.

Hoeveel incassokosten mag een bedrijf rekenen?

De incassokosten zijn altijd minimaal € 40,-. Zo staat het concreet in de wet. Als het bedrijf geen btw kan verrekenen, mag het btw optellen bij die € 40,-. Is het bedrag dat het bedrijf van u moet krijgen hoger dan € 266,-? Dan betaalt u meer dan € 40,-.

Berekening incassokosten

Hoe hoog het percentage is dat u extra betaalt, hangt af van het oorspronkelijke bedrag van de rekening.

Factuurbedrag
Berekening incassokosten
Maximale incassokosten

Exclusief btw

Tussen €0 en €2.500,00 15 % over de het factuurbedrag €375,00
Tussen €2.500,00 en €5.000,00 €375 + 10 % over (factuurbedrag min €2.500,00) €625,00
Tussen €5.000,00 en €10.000,00 €625 + 5 % over (factuurbedrag min €5.000,00) €875,00
Tussen €10.000,00 en €200.000,00 €875 + 1 % over (factuurbedrag min €10.000,00) €2.775,00
Boven €200.000,00 €2.775 + 0,5 % over (factuurbedrag min €200.000,00) €6.775,00

Mag een bedrijf zomaar incassokosten rekenen?

Heeft u een rekening niet op tijd betaald? Dan moet het bedrijf u altijd eerst een brief sturen. Daarin moet staan dat u nog 14 dagen de tijd heeft om te betalen. En dat als u niet op tijd betaalt, u de incassokosten ook nog moet betalen. Heeft u meer rekeningen niet op tijd betaald? Dan mag het bedrijf maar één keer incassokosten rekenen. Het bedrijf mag ook de wettelijke rente en soms de btw bij de rekening optellen. Andere kosten mag het niet rekenen.

Bent u het niet eens met de rekening?

Vindt u dat de rekening niet klopt, neem dan direct contact op met het bedrijf. Zo voorkomt u incassokosten.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.