Incassokosten

Wat zijn incassokosten?

 

Incassokosten zijn kosten die gemaakt worden als een consument niet of niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting.

Loonbeslag

Wat is loonbeslag?

 

Wordt er beslag gelegd op uw loon? Dan krijgt u 90% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Hoe zit het met de rest?