Heeft u spijt van de aankoop van een product? En kocht u het in een winkel? Dan kunt u het alleen teruggeven of omruilen als de verkoper u vooraf deze mogelijkheid heeft geboden. Of daar achteraf mee instemt. Anders is het als u via een webshop heeft gekocht. Er is dan sprake van een koop op afstand. Dan heeft u als koper wettelijk de mogelijkheid om op uw besluit tot aankoop terug te komen. U moet dan de verkoper binnen veertien dagen, na ontvangst van het product, laten weten dat u van de koop afziet. Officieel ontbindt u dan de koopovereenkomst. Wij adviseren u om deze mededeling schriftelijk te doen Dan kunt u namelijk achteraf aantonen dat u tijdig melding heeft gemaakt.

Retourneren en terugbetalen

Nadat u de verkoper heeft laten weten dat u de koop wilt ontbinden, moet u het product binnen veertien dagen terugsturen. De verkoper moet de u binnen veertien dagen na de melding het aankoopbedrag en alle bijkomende kosten terugbetalen. U kunt pas betaling eisen als de verkoper het product heeft ontvangen. Of als u kunt aantonen dat het aan hem is verzonden. De kosten voor het terugsturen van het product moet u zelf betalen. Behalve als de verkoper u daar bij het sluiten van de overeenkomst niet op heeft gewezen. Als de verkoper u er niet op heeft gewezen dat u de koopovereenkomst binnen veertien dagen kunt ontbinden, kan deze termijn zelfs tot 12 maanden worden verlengd.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.