lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina
De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.
 

Hoe zorgen wij voor toegankelijke en betaalbare juridische hulp?

ARAG wil het recht toegankelijk maken voor iedereen. Wij streven er naar dit als volgt te doen:

 • Wij luisteren naar u voordat we aan de slag gaan met rechtsbijstand
 • Wij zetten de juiste specialist op uw zaak
 • Wij benutten moderne technologie voor de behandeling van uw zaak
 • Wij sturen op efficiency en klanttevredenheid

Zo blijft de premie van uw verzekering en ons uurtarief betaalbaar.

Hoe kunt u uw zaak melden?

Meld uw zaak als volgt:

 • Neem eerst telefonisch contact met ons op
 • Meld vervolgens uw zaak online
 • Als de melding is ontvangen beoordeelt een ARAG jurist of uw conflict onder de dekking van de polis valt
 • Bent u verzekerd? Dan neemt uw persoonlijke juridisch specialist contact met u op
 • Bent u niet verzekerd? Wij bespreken de alternatieven met u. U bepaalt dan zelf de eventuele vervolgstappen

Hoe behandelen wij uw zaak?

Als ARAG uw zaak gaat behandelen neemt uw jurist contact met u op. Samen spreekt u het plan van aanpak voor rechtsbijstand door.
De jurist gaat aan de slag met uw zaak en houdt u op de hoogte van de voortgang. Zo weet u altijd precies waar u aan toe bent.

Iedere zaak is anders en in een zaak kunnen diverse factoren een rol spelen, bijvoorbeeld:

 • De samenwerking met uw persoonlijke jurist
 • Wat u zelf kunt doen
 • Inzage voor uw verzekeringsadviseur
 • Het inschakelen van een expert
 • Het inschakelen van een advocaat
 • De afronding van uw zaak

Lees meer over de verschillende onderwerpen rondom de behandeling van uw zaak bij ARAG.

Hoe snel reageren wij?

Situatie
Vragen over bestaande verzekeringen en wijzigingen van bestaande verzekeringen 5 werkdagen
Aanvraag van een nieuwe verzekering, afgifte van polissen en verzekeringsbewijzen 5 werkdagen
Offertes (aan het intermediair) 5 werkdagen
Nieuwe zaken 5 werkdagen
Binnenkomende post/e-mail in lopende dossiers 10 werkdagen
Binnenkomende vraag via ARAG.nl 5 werkdagen
Klacht ingediend 5 werkdagen
Service Center juristen

Wij komen op voor uw belang

ARAG helpt u aan de juiste specialist voor uw rechtsbijstand. Onze verzekerde klanten waarderen de behandeling van hun zaak.

 

Geschillenregeling: wat als u het niet met ons eens bent?

Is er sprake van een meningsverschil tussen u en de jurist? Bijvoorbeeld over de haalbaarheid van uw zaak of de juridische stappen die genomen moeten worden? Komt u er samen niet uit? Een second opinion kan de oplossing zijn. ARAG schakelt een erkend onafhankelijk deskundige in als scheidsrechter (juridisch geheten: bindend adviseur). Deze scheidsrechter beoordeelt het verschil van mening. Vervolgens handelt ARAG het advies verder af.

Spelregels bij een second opinion
Als er sprake is van een geschillenregeling door een meningsverschil, gelden er een aantal spelregels. Hieronder ziet u de spelregels in mogelijke situaties.

 • Is de scheidsrechter het (grotendeels) met de mening van ARAG eens? De zaak wordt verder afgewikkeld door ARAG zoals eerder is voorgesteld. Let op: wilt u toch volgens uw eigen visie de zaak voortzetten? Dit kan, de kosten hiervoor komen dan voor eigen rekening. Behaalt u uiteindelijk het door u beoogde resultaat via uw stappen? Dan vergoedt ARAG de verzekerde kosten van rechtsbijstand alsnog aan u.
 • Is de scheidsrechter het met uw visie eens? ARAG zet de verlening van rechtsbijstand voort volgens het oordeel van de scheidsrechter. Draagt ARAG daarbij de behandeling over aan een externe advocaat? U heeft vrije keuze wie de zaak volgens uw visie verder zal behandelen. Let op: dit mag niet de scheidsrechter of een kantoorgenoot van de scheidsrechter zijn.
 • Wordt uw zaak door een externe advocaat behandeld en is er een verschil in mening over de te nemen juridische stappen? U mag de zaak voortzetten met behulp van een andere advocaat. De kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor uw eigen rekening. Behaalt u uiteindelijk het door u beoogde resultaat via uw stappen? Dan vergoedt ARAG de verzekerde kosten van rechtsbijstand alsnog aan u.

Fraude: hoe reageren wij als u ons niet juist informeert?

De door u verstrekte gegevens vormen de basis voor de dekkingsbeoordeling van uw zaak en voor het bepalen van de benodigde vervolgstappen. Als blijkt dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, kan het recht op verzekerde juridische hulp voor deze zaak vervallen. Als u ARAG opzettelijk misleidt en de zaak op basis van de werkelijke situatie niet in behandeling zou zijn genomen, is sprake van fraude.

Als u vraagt om rechtsbijstand binnen uw verzekeringsdekking, beoordeelt ARAG de gebeurtenis(sen) die tot het geschil hebben geleid. Mochten wij vermoeden dat er rondom de vraag om rechtsbijstand sprake is van fraude, dan wordt uw dossier overgedragen aan onze afdeling Speciale Zaken. Deze afdeling onderzoekt vervolgens het dossier.

Hoe kunt u een klacht melden en hoe gaan wij hier mee om?

ARAG staat in voor een kwalitatief goede beoordeling en behandeling van uw zaak. Het is mogelijk dat u niet tevreden bent over de wijze waarop de medewerker van ARAG u en/of uw zaak behandelt. Dien uw klacht in.

Het klachtenbureau onderzoekt uw klacht en handelt deze af. Elke uiting van onvrede over de dienstverlening van ARAG beschouwen wij als een klacht. Ook wanneer deze direct is opgelost.

De klachtenrapportage laat u zien wat ARAG met alle klachten heeft gedaan.

 

Klacht indienen

Via onderstaand formulier kunt u uw klacht indienen. Is het voor u niet mogelijk om uw klacht elektronisch te versturen, dan kunt u ook per post, fax of telefoon terecht bij het ARAG klachtenbureau:

ARAG klachtenbureau
Postbus 230
3830 AE Leusden
Tel. 033 - 4342 420
Fax 033 - 4342 475
E-mail klachtenbureau@arag.nl

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Als deze klachtbehandeling niet leidt tot een bevredigend resultaat, kunnen consumenten zich wenden tot:
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 0900 355 2248 (€ 0,10 per minuut)
www.kifid.nl

Privacy: Wat doen wij met uw gegevens?

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Lees in ons privacy beleid meer over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Hoe kunt u zich aanmelden voor de ARAG nieuwsbrief?

Maandelijks verstuurt ARAG een particuliere en een zakelijke nieuwsbrief met daarin waardevolle juridische tips en informatie.
De nieuwsbrieven hebben diverse thema’s zoals werk & inkomen, wonen, letsel en meer.
U kunt zich hier aanmelden als u ARAG nieuwsbrieven wilt ontvangen.

Wat betekent het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voor de hulp die u krijgt?

Wij zijn er trots op dat wij voldoen aan de normen van het “Keurmerk Klantgericht Verzekeren”. In dit keurmerk van de Stichting Toetsing Verzekeraars staat klantgericht werken centraal. Lees de brochure over dit keurmerk als u meer wilt weten of bekijk de animatie. Wilt u weten hoe klanten ons beoordelen?

Naast de normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren werkt ARAG volgens de eisen die aan rechtsbijstandverzekeraars worden gesteld. Lees deze eisen in de 'Kwaliteitscode Rechtsbijstand’.