lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Klanttevredenheid

Bij ARAG zijn we benieuwd naar jouw mening. We leren graag van jou als klant. Daarom vragen we regelmatig om feedback en doen we voortdurend onderzoek naar wat beter kan, of had gekund. Dat biedt ons de kans onze dienstverlening nog beter aan te laten sluiten bij jouw wensen en verwachtingen. In 2023 hebben we ruim 200.000 klanten voorzien van telefonisch juridisch advies en ruim 60.000 klanten geholpen met de afhandeling van een zaak. Dagelijks meten we de tevredenheid om direct verbeteringen door te voeren. Onderzoeksbureau Metrixlab ondersteunt ons hierbij. Bekijk hieronder welke rapportcijfers wij hebben gekregen van onze klanten in 2023.

 

Rapportcijfers

Telefonisch juridisch advies

8,7

Zaakbehandeling

8,3

 
 

Wat klanten over ons zeggen

 

Goed geholpen. Vriendelijke medewerkers


Rapportcijfer: 8

Super geregeld. Begripvol en juiste informatie verstrekt helemaal tevreden.


Rapportcijfer: 10

Zeer deskundige advocaat die gelijk actie heeft ondernomen en me zeer goede tips heeft gegeven

Rapportcijfer: 10

Werd goed te woord gestaan en er werd geluisterd
Rapportcijfer: 10

Ik ben goed en netjes geholpen

Rapportcijfer: 8

Zaak duurde heel erg lang (6 jaar) wordt erg laat gereageerd klant wordt niet serieus genomen na uitspraak van kantonrechter (verloren)erg laffe houding van Arag

Rapportcijfer: 2

Medewerker was heel correct, en duidelijkRapportcijfer: 9

Ben heel erg tevreden op de manier hoe ik ben geholpen.


Rapportcijfer: 10

Ik ben goed en netjes geholpenRapportcijfer: 9

We tonen je per kwartaal recente reviews en selecteren daarbij niet op tevredenheid. We tonen geen reviews of verbetertips waar een duidelijke verwijzing naar klant of jurist in staat.

 

Denk met ons mee!

 

Wij hebben de ambitie om onze dienstverlening steeds beter te laten aansluiten op de wensen van onze klanten. Daarom horen wij graag van klanten wat hun wensen zijn. Hiervoor hebben wij het platform Denk mee met ARAG in het leven geroepen. Een initiatief waarmee wij juridische hulp verder willen verbeteren. Het online panel bestaat uit klanten die hun mening geven, ervaringen delen en verbeterpunten aandragen. De verbeteringen liggen op het vlak van onze communicatiemiddelen, producten en dienstverlening.

 

Kwaliteit van dienstverlening

 

Wij toetsen de kwaliteit van onze dienstverlening niet alleen zelf, maar laten dit ook doen door buitenstaanders. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond heeft voor alle verzekeraars een nieuw stelsel van codes opgesteld (juli 2020). De kerncodes worden door de onafhankelijke Stichting Toetsing Verzekeraars (Stv) getoetst. Deze codes gaan vooral over gedrag en het centraal stellen van het klantbelang. De andere groep codes bestaat uit procescodes en toetst iedere verzekeraar zelf. Een van deze kerncodes is de Kwaliteitscode Rechtsbijstand. ARAG werkt volgens de eisen die worden gesteld aan rechtsbijstandverzekeraars. Je leest er hier meer over.

Opleidingen bij ARAG

ARAG Academy
Bij ARAG hechten we grote waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Het continu op peil houden van onze vakkennis en vaardigheden draagt bij aan onze kwaliteit van dienstverlening. De ARAG Academy draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van ons opleidingsprogramma voor al onze medewerkers, ongeacht functie of ervaringsniveau.

Permanente juridische opleiding
Alle juridische medewerkers, inclusief advocaten en mediators, van ARAG zijn verplicht jaarlijks een minimum aantal opleidingspunten te behalen. Het opleidingsaanbod omvat opleidingen voor het verder ontwikkelen van je vakinhoudelijke kennis en vaardigheidstrainingen (schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden bijvoorbeeld). Daarnaast houdt de jurist, advocaat en mediator zijn/haar vakkennis actueel met het bijhouden van onder andere jurisprudentie (openbare uitspraken van rechters). Junioren begeleiden we in hun eerste jaren intensief, zowel met een specifiek opleidingsprogramma als persoonlijke begeleiding. Voor bepaalde juridische functies hebben we tevens een aangepast opleidingsaanbod:

- Advocaat in loondienst. De opleiding voor zowel advocaat-stagiaires als advocaat-medewerkers sluiten aan bij de opleiding en kwaliteitseisen van de Nederlandse orde van advocaten. Eén van de eisen is bijvoorbeeld dat advocaat-stagiaires gedurende drie jaar een patroon bij ARAG krijgen die de stagiaire intensief begeleidt. Ook de doorlopende permanente opleidingen van advocaat-medewerkers volgen de eisen van de Nederlandse orde van advocaten. Daarnaast bieden we ARAG specifieke opleidingen aan deze medewerkers aan.

- Mediator. ARAG beschikt over eigen mediators. Zij zijn opgeleid volgens de eisen van de Mediatorsfederatie Nederland en zijn ingeschreven in het MfN register. Het MfN-register is hét Nederlandse kwaliteitsregister van mediators in Nederland. De Raad voor de rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand werken alleen met MfN-registermediators. Ook MfN geregistreerde mediators worden permanent opgeleid, volgens de eisen van het MfN-register. Er wordt onder andere bijgehouden of de mediator voldoende permanente educatiepunten heeft behaald. Die kunnen behaald worden via geselecteerde trainingen, intervisie met andere mediators, congressen etc.

Kwaliteit van opleidingen
De opleidingen bij ARAG zijn inhoudelijk van hoge kwaliteit en sluiten aan bij het niveau en vakgebied van de medewerkers. Certificerende instantie CEDEO erkent de ARAG Academy als aanbieder van opleidingen, cursussen en trainingen. We kijken naar de leervraag en -behoefte, waarna we heldere leerdoelen formuleren. Onze interne docenten zijn ervaren (juridisch) medewerkers en advocaten. Daarnaast maken we gebruik van externe docenten. We evalueren ons aanbod en onze partners op continue basis en passen aan waar nodig. Op deze manier blijft de kwaliteit van ons opleidingsprogramma gewaarborgd en hiermee ook onze dienstverlening aan klanten. Over resultaten en feedback van ons aanbod rapporteren we vier keer per jaar aan onze directie, op basis van niveau, kwaliteit en rendement.

 

Wat doen wij met jouw feedback?

 

Op basis van jouw feedback werken wij continu aan verbetering van onze dienstverlening. Wij geven jou graag inzicht in verbeteringen die we hebben gerealiseerd en onze prioriteiten voor dit jaar.

Verbeteringen 2023

Digitaal waar het moet, persoonlijk waar het kan
Verbeteren van ons digitale landschap was in 2023 een van de belangrijkste aandachtspunten. Klanten geven aan een snellere reactie te wensen. In 2023 hebben we weer een aantal processen onder de loep genomen en verbeterd. Voor de klant betekent dit dat de snelheid van beantwoorden van vragen tot behandeling van de zaak een stuk efficiënter verloopt.

Trainen van (juridisch) medewerkers
Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, worden de medewerkers van ARAG continu getraind. Er worden veel juridisch inhoudelijke trainingen gegeven maar ook diverse vaardigheidstrainingen, zoals Efficiënt & klantgericht werken. We ervaren dat deze trainingen bijdragen aan een verbeterde klantbediening. Klanten waarderen dan ook de heldere communicatie en het deskundige advies dat men krijgt. Ook noemt men vaak de empathie en het luisterend oor dat men ervaart.

Start opleiding mediation team
We zijn gestart met het opleiden van meer juristen tot mediator. Conflicten worden met mediation eerder opgelost zodat het niet hoeft te komen tot een (vaak) langdurige rechtszaak. Dat is een win-win voor zowel onze verzekerde als de niet-verzekerde. Doordat we intern juristen opleiden tot mediator hoeven we zaken niet uit te besteden maar kunnen we met onze kwaliteit het proces begeleiden en zorgen we dat we de verzekering betaalbaar houden.

Doorlooptijd
Om de doorlooptijd voor klanten te verkorten hebben we enkele processen vereenvoudigd, bijvoorbeeld het proces voor inhuren van een deskundige. Dit leidt tot minder overdrachtsmomenten en een kortere doorlooptijd.

Online services
Wij hebben onze website aangepast waardoor informatie veel sneller en makkelijker te vinden is. Zo hebben we onze productpagina met ons klantenpanel getoetst en hebben we een nieuwe pagina over kantongerecht procedures opgezet. Daarnaast zijn onze meldformulieren aangepast waardoor klanten nu nog sneller een zaak kunnen melden.

Prioriteiten 2024

Onze persoonlijke klantbeleving volledig digitaal ondersteunen
Ons digitale landschap blijft een van de belangrijkste aandachtspunten, ook in 2024. Een snellere reactie is een van de meest gehoorde reacties van onze klanten. Digitalisatie is er dan ook gericht om de klant sneller van dienst te kunnen zijn gedurende de hele klantreis.

Zo zijn we bezig met de ontwikkeling van een Mijn ARAG omgeving. Een omgeving waar klanten hun zaak kunnen melden, documenten efficiënt delen en altijd een globaal inzicht krijgen in de status van hun zaak.

Blijven trainen
Digitalisatie maakt ons proces sneller en efficiënter, maar het blijft onze jurist die de klant persoonlijk en deskundig van dienst is. Klanten zijn erg tevreden over de vriendelijke en professionele hulp die men krijgt. We blijven onze medewerkers dan ook continu trainen om onze dienstverlening aan de klant op hoog niveau te houden.

Uitbreiding mediation team
Door de verdere uitbreiding van ons mediation team kunnen we een veelzijdiger en in-house dienstverlening aan onze klanten aanbieden.