De overheid heeft maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Deze maatregelen hebben veel gevolgen voor de samenleving. En dat levert vragen op. De antwoorden op de meest gestelde vragen die bij ons binnenkomen staan op deze pagina.

Bekijk hier de meest gestelde zakelijke vragen over het coronavirus.

Contact

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze juristen. Zij zijn op werkdagen van 8.30 tot 17.30 bereikbaar.

 

Top 5 vragen particulier

Mijn reis is geannuleerd, wie vergoedt nu de gemaakte kosten? En ik krijg in plaats van mijn geld een voucher terug. Kan dit?

Uw annulerings- of reisverzekering zal deze kosten meestal niet vergoeden. U kunt uw geld dan terugvragen bij de organisatie waar u de boeking heeft gedaan. Andere kosten die u maakte voor de reis (bijvoorbeeld visumkosten) krijgt u vanwege overmacht niet terug.

Veel ANVR-reisorganisaties annuleren nu hun pakketreizen. Normaal gesproken heeft u dan recht op teruggave van uw geld, maar nu is er sprake van een uitzonderlijke situatie. Daarom is de coronavoucher in het leven geroepen. Hiermee kunt u het komende jaar een nieuwe reis boeken. Het voordeel van deze voucher is dat deze gedekt is door de SGR. Als de reisorganisatie in de tussentijd failliet gaat, bent u als reiziger uw geld niet kwijt en kan u bij SGR aankloppen.

U bent overigens niet verplicht om een voucher te accepteren als uw reisorganisatie de reis annuleert. U kunt er ook voor kiezen om uw geld terug te vragen. Het risico daarvan is alleen dat er na het annuleren van uw reis geen overeenkomst meer bestaat. Als de reisorganisatie dan failliet gaat omdat te veel mensen hun geld terug willen, staat SGR in dat geval niet meer garant voor u en uw vordering komt dan op de grote stapel terecht.

Op 25 maart heeft de ACM bepaald dat reizigers in principe pas vanaf 6 maanden na ontvangst van de voucher kunnen verzoeken om teruggave van hun geld. Zij vermelden op hun website het volgende: Als de consument uiteindelijk besluit geen gebruik te maken van de voucher, is de reisaanbieder die de voucher heeft verstrekt verplicht de volledige waarde terug te betalen uiterlijk aan het eind van de SGR-dekkingstermijn van één jaar na uitgifte, maar niet eerder dan na 6 maanden na de uitgifte van de voucher. De reisorganisatie mag hiervan in het voordeel van de consument afwijken.

Ik krijg nu een voucher van mijn reisorganisatie omdat mijn reis is geannuleerd, moet ik hier genoegen mee nemen?

Veel ANVR-reisorganisaties annuleren nu hun pakketreizen. Normaal gesproken heeft u dan recht op teruggave van uw geld, maar nu is er sprake van een uitzonderlijke situatie. Daarom is de coronavoucher in het leven geroepen. Hiermee kunt u het komende jaar een nieuwe reis boeken. Het voordeel van deze voucher is dat deze gedekt is door de SGR. Als de reisorganisatie in de tussentijd failliet gaat, bent u als reiziger uw geld niet kwijt en kan u bij SGR aankloppen.

U bent overigens niet verplicht om een voucher te accepteren als uw reisorganisatie de reis annuleert. U kunt er ook voor kiezen om uw geld terug te vragen. Het risico daarvan is alleen dat er na het annuleren van uw reis geen overeenkomst meer bestaat. Als de reisorganisatie dan failliet gaat omdat te veel mensen hun geld terug willen, staat SGR in dat geval niet meer garant voor u en uw vordering komt dan op de grote stapel terecht.

Op 25 maart heeft de ACM bepaald dat reizigers in principe pas vanaf 6 maanden na ontvangst van de voucher kunnen verzoeken om teruggave van hun geld. Zij vermelden op hun website het volgende: Als de consument uiteindelijk besluit geen gebruik te maken van de voucher, is de reisaanbieder die de voucher heeft verstrekt verplicht de volledige waarde terug te betalen uiterlijk aan het eind van de SGR-dekkingstermijn van één jaar na uitgifte, maar niet eerder dan na 6 maanden na de uitgifte van de voucher. De reisorganisatie mag hiervan in het voordeel van de consument afwijken.

Kan mijn werkgever mij verplichten om verlof/vakantie(uren) op te nemen omdat er minder werk is door corona?

Nee, uw werkgever kan u niet verplichten vakantiedagen op te nemen. De hoofdregel is dat uw werkgever de vakantiedagen vaststelt overeenkomstig de wensen van werknemer. De werkgever mag dus niet eenzijdig besluiten om dagen waarop niet wordt gewerkt aan te wijzen als vakantiedagen. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden kan de redelijkheid mogelijk wel met zich meebrengen dat werknemers zich hierin flexibel opstellen. Als er een schriftelijke regeling of CAO is waarin is bepaald dat werkgever vakantiedagen mag aanwijzen, kan werkgever daar mogelijk gebruik van maken. Hiervoor is wel instemming van de OR nodig.

Ik heb met een organisatie een overeenkomst voor examentrainingen gesloten. Vanwege het niet doorgaan van de schoolexamens heeft deze training geen zin meer. Ik krijg nu een voucher van de organisatie. Deze moet ik binnen een jaar gebruiken. Ik wil dit niet, want ik heb maar 1 kind en heb de training niet meer nodig. Ik wil dus gewoon mijn geld terug. Wat kan ik doen?

Wij raden u aan om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Als er nog geen examentraining is gevolgd, heeft u in principe recht op het gehele bedrag terug. Zijn er wel al examentrainingen geweest of heeft de organisatie op een andere wijze (aantoonbare) kosten gemaakt, dan is het redelijk dat u hiervoor betaalt.

Is de werkgever verplicht om het loon van de werknemers te blijven betalen als het bedrijf tijdelijk is gesloten?

Normaal gesproken geldt dat ook als er geen werk is, het loon van de werknemer wel moet worden betaald. Dat is anders als de reden waarom de werknemer niet werkt in de risicosfeer van de werknemer ligt. Maar als u besluit uw onderneming tijdelijk te sluiten vanwege het coronavirus, is dat een beslissing die in de risicosfeer van u als werkgever valt. Het salaris zal dan dus gewoon doorbetaald moeten worden.

Abonnement en coronavirus: hoe zit het?

Annelies Molenberg

Door het coronavirus kunt u geen gebruik maken van uw abonnementen. Wat zijn nu de regels?

Vakantie geannuleerd door coronavirus: en nu?

Laura Stam

Vanwege het coronavirus worden pakketreizen, vluchten en vakantiewoningen nu massaal geannuleerd. Wat zijn uw rechten?

Intrekken en opnemen vakantiedagen

Linda Corvers

Werknemers willen hun aangevraagde vakantiedagen intrekken vanwege het coronavirus. Moet uw werkgever dit goedkeuren?

Bouw woning stilgelegd door coronavirus

Peter Bouman

Wat als uw woning in aanbouw is en uw aannemer legt het werk stil? Bijvoorbeeld, omdat er geen bouwvakkers beschikbaar zijn.

Coronacrisis: kosten van je huurwoning verlagen?

Nienke Tinholt

Is het mogelijk om de kosten van je huurwoning (tijdelijk) te verlagen in deze coronacrisis?

Wat betekenen de coronamaatregelen?

Lucas Brouwers

Het kabinet heeft de maatregelen rond het coronavirus verder aangescherpt. Hoe worden deze eigenlijk gehandhaafd?

Coronavirus en uw werk: hoe zit dat NOW?

David Wijngaard

Het is logisch dat u graag wilt weten waar u als werknemer aan toe bent. Bekijk wat de wet NOW voor u betekent.

Overige vragen voor werknemers

Mijn werkgever maakt gebruik van de loonkostenregeling, maar heeft toch ontslag voor mij aangevraagd bij het UWV. Mag dat?

Dat mag. Als uw werkgever gebruikmaakt van de loonkostenregeling, dan geldt als voorwaarde dat hij in de periode 18 maart tot en met 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag indient bij het UWV. Maar er geldt geen verbod. Dient uw werkgever een aanvraag in en trekt hij de aanvraag niet binnen vijf werkdagen in? Dan wordt de ontslagaanvraag in behandeling genomen. U krijgt dan bericht van het UWV. U kunt hier bezwaar tegen maken. Het gevolg is wel, dat uw werkgever een lagere loonkostensubsidie voor u ontvangt. En hij krijgt een boete.

Is mijn werkgever verplicht om mijn werkplek coronavrij te houden?

Ja, uw werkgever heeft de plicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dat betekent dat hij/zij maatregelen moet nemen om de kans op besmetting te beperken. Concrete richtlijnen voor werkgevers bestaan er (nog) niet maar denk aan passende maatregelen als voldoende zeep en tissues op toiletten. Ook moet er gezorgd worden voor duidelijke communicatie over hygiënemaatregelen en instructies over handen wassen.

Kan mijn werkgever mijn werktijden zomaar aanpassen?

Ja. Uw werkgever moet volgens de regels van de overheid tot en met 28 april waar mogelijk de werktijden van werknemers spreiden. Dit kan betekenen dat u andere werktijden kunt krijgen. Overleg hierover met de werknemer is wel het uitgangspunt.

Ik ben besmet met het coronavirus. Moet ik mijn baas informeren?

Als u besmet bent, of denkt dat u dat bent, doet u er goed aan om u direct ziek te melden. U bent uit privacy niet verplicht om te melden wat je onder de leden hebt, maar in dit geval gaat het algemeen belang boven uw privacy. Het is dus wel zo fatsoenlijk om die informatie te delen.

Mijn collega is besmet en ik wil nu liever niet naar het werk. Kan mijn baas mij dwingen?

Ja, dat kan. Het advies is natuurlijk om zoveel mogelijk thuis te werken, voor zover dat mogelijk is. En veel werkgevers zullen daar ook gehoor aan geven. Maar als uw werkgever vindt dat u naar uw werk moet komen en er geen reden is om niet te gaan, dan zult u gewoon naar uw werk moeten.

Kan mijn werkgever mij verplichten om verlof/vakantie(uren) op te nemen omdat er minder werk is door corona?

Nee, uw werkgever kan u niet verplichten vakantiedagen op te nemen. De hoofdregel is dat werkgever de vakantiedagen vaststelt overeenkomstig de wensen van werknemer. De werkgever mag dus niet eenzijdig besluiten om dagen waarop niet wordt gewerkt aan te wijzen als vakantiedagen. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden kan de redelijkheid mogelijk wel met zich meebrengen dat werknemers zich hierin flexibel opstellen. Als er een schriftelijke regeling of CAO is waarin is bepaalt dat werkgever vakantiedagen mag aanwijzen, kan werkgever daar mogelijk gebruik van maken. Hiervoor is wel instemming van de OR nodig.

Mijn werkgever heeft voor mij werktijdverkorting aangevraagd, wat is dat?

Uw werkgever kon werktijdverkorting aanvragen als hij/zij een tijdelijk verlies aan bedrijvigheid heeft. Inmiddels is het niet meer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen. Deze regeling is vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling houdt in dat uw werkgever, indien hij/zij omzetverlies verwacht (minimaal 20%), bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten kan aanvragen (deze tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom en afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kan uw werkgever zijn/haar personeel blijven doorbetalen. Deze tegemoetkoming gaat niet ten koste van de WW-rechten van u als werknemer.

Ik voel mij niet lekker. Kan mijn werkgever mij verplichten om toch naar het werk te komen?

Nee, je werkgever mag je niet verplichten om naar je werk te komen.

Ik moet thuis blijven omdat een gezinslid koorts heeft/omdat ik in quarantaine ben geplaatst. Heb ik recht op loon?

In deze situatie zal er eerst gekeken moeten worden of u vanuit huis werkzaamheden kunt verrichten. Als dat het geval is, heeft u recht op salaris en moet uw werkgever u dus doorbetalen. Maar ook als thuiswerken niet mogelijk is, heeft u zeer waarschijnlijk recht op doorbetaling van uw loon. De gedachte achter het moeten thuisblijven/de quarantaine is natuurlijk dat verdere verspreiding van het virus wordt voorkomen. De maatregel dient dus ook ter bescherming van uw werkgever en collega’s. Wordt u ziek, dan moet u dat melden bij uw werkgever. U heeft dan recht op loondoorbetaling tijdens ziekte.

Ik zou binnenkort in dienst treden bij een nieuwe werkgever, maar mijn werkgever ziet hier nu vanaf. Mag dat?

Ja, dat mag. Als er een geldige proeftijd is overeengekomen, mag uw werkgever zich hierop beroepen. Dit mag ook al voordat het contract feitelijk zou ingaan. U kunt wellicht een beroep doen op een WW-uitkering.

Door de coronacrisis kan ik mijn eigen werk niet meer doen. Mijn werkgever wil nu dat ik andere werkzaamheden ga doen. Ben ik verplicht om daaraan mee te werken?

Dit verzoek van uw werkgever kan onder de huidige omstandigheden als redelijk worden gezien. Van u als werknemer mag een zeker mate van flexibiliteit worden verwacht. Wel moet het voor u mogelijk zijn om deze andere taken te doen. Dit is in iedere situatie verschillend. Uw werkgever zal ervoor moeten zorgen dat u de andere werkzaamheden op een veilige manier kunt uitvoeren. Zo zal er uitleg moeten worden gegeven over de uit te voeren werkzaamheden en eventuele risico’s van het werk.

Ik moet nu de volledige betaling van de reis doen, terwijl ik nog niet eens zeker weet of deze doorgaat. Moet ik betalen of niet?

Voor reizen waarover nog onduidelijkheid bestaat, geldt nu eigenlijk dat de overeenkomst gewoon nog staat en uitgevoerd zal worden. Het is nog afwachten hoe lang maatregelen blijven gelden en of er daardoor meer reizen geannuleerd zullen worden.

Als u nog een gedeelte van uw reissom moet betalen, is het wel raadzaam om in overleg te gaan met uw reisorganisatie voor een handige oplossing. Als er nu nog onduidelijkheid bestaat over de vraag of de reis doorgaat, is het niet altijd verstandig om zelf uw reis te annuleren. Dit kan namelijk niet altijd kosteloos. Zolang het nog niet helemaal duidelijk is of de pakketreis wel of niet doorgaat, is het advies dus eigenlijk gewoon om te overleggen met uw reisorganisatie.

Ik heb vakantie aangevraagd, maar deze kan nu niet doorgaan. Kan ik mijn reeds goedgekeurde vakantie nog intrekken?

Als een vakantie eenmaal is goedgekeurd door uw werkgever, blijft deze afspraak in principe gelden. Uiteraard kunt u met uw werkgever in overleg over het intrekken van uw reeds goedgekeurde vakantie. Het hangt van uw specifieke situatie af of in alle redelijkheid van uw werkgever gevraagd kan worden mee te werken aan het intrekken van uw verlof. Soms is er een vakantiereglement van toepassing waarin nadere regels zijn opgenomen. Als u ziek bent of ziek wordt tijdens uw vakantie dan zullen deze dagen in beginsel aangemerkt moeten te worden als ziektedagen en niet langer als vakantie.

Ik heb geen vitaal beroep en kan mijn kinderen dus niet onderbrengen bij het kinderdagverblijf/de gastouder. Ben ik nu toch verplicht om de facturen van het kinderdagverblijf/gastouder te blijven betalen?

Ja (dit geldt ook voor de eigen bijdrage):
- Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te blijven betalen.
- Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.

U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst. U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat. Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.

De overheid is op dit moment bezig met maatregelen te nemen, maar alleen als u de volledige facturen betaalt. De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3.500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Niet verzekerd? Wel hulp via ARAG Direct!

Bent u niet verzekerd en heeft u vragen over uw (vaste) arbeidscontract in relatie tot de corona-crisis? Neem contact op met ARAG Direct.

Wij hebben ernaar gestreefd deze FAQ over de (mogelijke) gevolgen van het coronavirus zo goed mogelijk gecontroleerd te hebben op inhoud en actualiteit. ARAG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die direct of indirect het gevolg is van eventuele onjuistheden die in deze FAQ staan of als er problemen ontstaan door het (onjuist) gebruik van deze FAQ.