lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Inzage voor uw verzekeringsadviseur

Bent u verzekerd via een tussenpersoon of een volmacht van ARAG? Om goed advies van uw adviseur te waarborgen is het belangrijk hem of haar op de hoogte te houden. dit kan door het invullen van een machtigingsformulier. Zonder deze uitdrukkelijke toestemming versterkt ARAG geen gegevens uit het dossier aan anderen dan uzelf.

Download het machtigingsformulier.

De samenwerking met uw jurist

In het eerste telefonische contact met uw persoonlijke juridisch probleemoplosser bespreekt u:

  • Feiten van het geschil en beschikbare documenten
  • Juridische mogelijkheden
  • Mogelijke vervolgstappen
  • Communicatie-voorkeur: per telefoon, e-mail of op locatie

Tijdens de behandeling van uw zaak houdt uw jurist u op de hoogte van de voortgang. Alle correspondentie die uw jurist namens u verstuurt, wordt vooraf eerst ter goedkeuring aan u voorgelegd. U ontvangt een kopie van alle verzonden correspondentie.

Wat u zelf kunt doen

Goede samenwerking met uw juridisch probleemoplosser is belangrijk voor het beste resultaat.

  • Vertel vanaf het begin alles aan uw jurist wat van belang kan zijn voor uw zaak
  • Houd uw jurist zo snel mogelijk op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen
  • Stem af met uw juridisch specialist hoe direct contact met de wederpartij te voeren
  • Vraag gerust om meer uitleg als dat nodig is.

Stuurt u documenten aan ARAG? Bewaar de originelen zelf en stuur altijd alleen kopieën. Vermeld op uw document altijd het kenmerk van uw dossier.

Een expert bij de zaak betrekken

Als het nodig is schakelt ARAG een niet-juridische, specialistische expert in voor uw zaak. De experts zijn geheel onafhankelijk en niet in dienst van ARAG. Denk aan een medisch specialist bij een letselzaak of een Arbo arts bij een arbeidsgeschil.

Bent u het niet eens met de bevindingen die de expert met u deelt? Dan leggen wij dit voor en gaan we in gesprek met de expert. Komt u er niet uit? Dan kunt u uiteindelijk beroep doen op de geschillenregeling of desgewenst zelf een expert inschakelen.

Het inschakelen van een advocaat

Juridische bijstand door ARAG wordt in beginsel verleend door de eigen juristen van ARAG. Soms is het nodig om de zaak over te dragen. ARAG heeft een gespecialiseerd advocatenteam in huis en werkt daarnaast samen met een advocatennetwerk.

Overweegt u om een rechtshulpverlener zelf te kiezen? Lees dan meer over de mogelijkheden en gevolgen van vrije keuze van rechtshulpverlener.

Geschillenregeling

Wij vinden het belangrijk om uw conflict goed te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u het niet met ons eens bent over de juridische stappen die wij willen nemen. Of dat wij vinden dat het resultaat dat u wilt bereiken geen redelijke kans van slagen heeft. Kunnen u en wij het daarover niet met elkaar eens worden? Dan kunt u gebruik maken van onze geschillenregeling.

Lees meer over de geschillenregeling

Afronding van uw zaak

Na een afrondend gesprek met u sluit uw jurist het dossier.
ARAG bewaart uw dossier 7 jaar lang.
Het dossier kan op uw verzoek heropend worden.

ARAG wil de kwaliteit van haar dienstverlening blijven verbeteren.
Als uw dossier gesloten is ontvangt u een vragenlijst per e-mail van een onafhankelijk onderzoeksbureau.
ARAG stelt het zeer op prijs als u deze vragenlijst – anoniem - invult.
Met uw ervaring en feedback coachen wij onze medewerkers.
Bent u benieuwd wat klanten over ARAG zeggen?