lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 3 minuten

Nederlanders die hun huis verbouwen, zijn in veel gevallen slecht op de hoogte van hun rechten. En dat is niet zonder risico! Regelmatig draait een verbouwing namelijk uit op een conflict met een aannemer. Benieuwd wat je in dit geval kunt doen? We zetten een aantal tips op een rijtje.

Een aannemer aansprakelijk stellen

Je hebt een aannemer gevonden die voor jou een mooie klus kan klaren. Je kijkt uit naar de start van de verbouwing en waarschijnlijk nog meer naar het eindresultaat. Maar wat als de aannemer de klus niet goed afmaakt, of zelfs schade veroorzaakt? In dat geval kun je de aannemer aansprakelijk stellen.

Dit kun je zelf doen door een brief te sturen. Neem in deze brief een duidelijke termijn op waarbinnen de aannemer moet reageren. Beschrijf ook duidelijk een termijn in de brief waarbinnen je wilt dat de gebreken zijn hersteld. Mocht je geen reactie ontvangen? Neem dan contact op met de juristen van ARAG. Jullie overleggen dan samen de eventuele vervolgstappen. Lees meer over het aansprakelijk stellen van een aannemer.

Wetswijziging 1 juli 2023

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dat is goed nieuws voor kopers van een nieuwbouwwoning. Hierdoor krijgt u namelijk meer bescherming tegenover aannemers. De wet gaat 1 juli 2023 in.

Met ingang van de Wkb is een aannemer ook aansprakelijk voor gebreken die niet worden ontdekt bij de oplevering van de woning. Voorwaarde is wel dat de gebreken aan de aannemer kunnen worden toegerekend. Tot nu toe hoeft een aannemer niets te doen aan gebreken die bij oplevering over het hoofd zijn gezien. De aannemer moet bij de oplevering ook een opleverdossier aan de koper geven. Dit dossier moet duidelijk maken dat de aannemer aan de regelgeving heeft voldaan. Er komen ook kwaliteitsborgers die de bouwkwaliteit achteraf gaan toetsen.

Ontevreden over de werkzaamheden van een aannemer

Na een flinke verbouwing is de aannemer eindelijk klaar. Wat blijkt: er mankeert een hoop aan zijn werkzaamheden. Een vervelende constatering. Je bent ontevreden en wilt dat de aannemer zo snel mogelijk zijn werkzaamheden hersteld.

Vaak is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom is het des te belangrijker dat je alle afspraken die je maakt met de aannemer zwart op wit zet. Een mondelinge overeenkomst is vaak lastiger om te bewijzen. Mochten de werkzaamheden van de aannemer uitdraaien op een conflict dan is het belangrijk om met zoveel mogelijk bewijs te komen. Leg dus zoveel mogelijk afspraken op papier vast en maak foto’s en filmpjes van de niet- of slecht uitgevoerde werkzaamheden. Hoe meer bewijs je verzamelt, hoe groter de kans om je recht te halen.

Conflict meerwerk aannemer

Onze juristen horen het regelmatig: de prijs in de offerte is volgens een aannemer niet toereikend. De aannemer moet meer werkzaamheden uitvoeren die hij niet heeft begroot. Een aannemer kan aanspraak maken op betaling van meerwerk. Daar zijn wel regels aan verbonden. Meerwerk is extra werk dat de aannemer verricht bovenop de werkzaamheden die oorspronkelijk zijn overeengekomen. Juridisch gezien is meerwerk: Een door de opdrachtgever gewenste toevoeging of verandering in het overeengekomen werk die aanvullende werkzaamheden en/of kosten met zich meebrengt.

Een aannemer mag de kosten alleen in rekening brengen als hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de prijsverhoging die het gevolg is van het meerwerk. De opdrachtgever moet dus de gelegenheid krijgen om te beslissen of hij het meerwerk - ondanks de hogere prijs - door de aannemer wil laten uitvoeren.

Er geldt een uitzondering als de opdrachtgever de noodzaak van de prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen. Dit zal eerder aan de orde zijn bij een toevoeging aan de verbouwing dan bij een wijziging. In dat geval heeft de aannemer geen waarschuwingsplicht.

Ook in het geval van meerwerk is het ontzettend belangrijk om dit schriftelijk vast te leggen. Zo voorkom je een welles-nietes verhaal met de aannemer. Als je de volledige aanneemsom nog niet hebt betaald en je bent niet tevreden over zijn werkzaamheden? Betaal het overige gedeelte dan (nog) niet. Daarmee heb je een voorsprong om af te dwingen dat de werkzaamheden naar tevredenheid worden afgemaakt.

Schade tijdens de verbouwing

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker tijdens een verbouwing. Heeft je aannemer schade veroorzaakt tijdens de verbouwing en wil hij de schade niet herstellen? Maak dan foto’s van de schade en bewaar appjes en mailtjes waarin je de schade bespreekt met de aannemer.

Heb je de aannemer in gebreke gesteld en lost hij de schade niet op? Dan kun je in overleg met een ARAG-jurist een onafhankelijk expert inschakelen die de schade beoordeelt. De gebreken aan de werkzaamheden van de aannemer en de veroorzaakte schade tijdens de verbouwing mogen pas worden hersteld nadat het expertiserapport binnen is en de jurist aangeeft dat je een ander bedrijf mag inschakelen voor het herstellen van de schade en/of het afmaken van de werkzaamheden.

Aannemer komt afspraken niet na

Een ander probleem dat onze juristen vaak tegenkomen, is een aannemer zijn afspraken niet nakomt. Het overkwam ook Hanna. Zij vertelt in haar verhaal hoe zij samen met jurist Charlotte Stassen een procedure startte tegen een aannemer die haar tuin volledig verprutste en zijn afspraken niet nakwam.

Het verhaal van Hanna komt helaas vaker voor. Onze juristen horen regelmatig dat dat aannemers een grove schatting van de kosten geven, maar verder niks zwart op wit zetten. Dit is niet alleen een probleem voor de aannemer, maar ook voor jou als opdrachtgever. Als een aannemer zijn werkzaamheden niet afmaakt, of als hij niet meer op komt dagen, zorg er dan net als Hanna voor dat je zoveel mogelijk bewijs verzamelt. Bewaar appjes, mailtjes en foto’s, waarin je aangeeft dat de aannemer zijn afspraken niet nakomt.

Wanneer de aannemer zijn oplevering doet, loop dan samen met de aannemer door de woning. Tijdens de oplevering maakt de aannemer een verslag, het proces-verbaal van de oplevering.

Het is heel belangrijk om alle punten die je kunt zien in het proces-verbaal verslag te laten zetten. Tot aan de oplevering is de aannemer namelijk nog aansprakelijk voor eventuele fouten. Dat betekent dat hij volgens de wet fouten nog moet oplossen. Vanaf de oplevering ben je zelf aansprakelijk. Wel moet de aannemer alles oplossen wat in het verslag van de oplevering staat en wat aan hem kan worden toegerekend.

Tips voor het kiezen van een aannemer

Wil je een aannemer, loodgieter of klusjesman inschakelen voor je verbouwing? Maar weet je niet of je met een betrouwbare partij te maken hebt? Voorkom problemen door onderstaande tips te lezen:

Zoek het bedrijf op via een zoekmachine. Controleer de bedrijfsgegevens en lees de klantreviews
Kijk voor meer klantervaringen ook op websites zoals Trustpilot
Bekijk de website van het bedrijf. Heeft een aannemer alleen een Facebookpagina? Dat is reden voor extra voorzichtigheid
Vraag vooraf om een duidelijke prijsopgave. Controleer of de werkzaamheden duidelijk zijn omschreven en of de prijs inclusief of exclusief BTW is
Heeft een aannemer algemene voorwaarden opgenomen in een overeenkomst? Lees deze dan eerst goed door voordat je een handtekening zet
Twijfel je of een aannemer wel legitiem is? In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel controleer je gratis of een onderneming officieel geregistreerd staat
Leg afspraken altijd schriftelijk of per e-mail vast. Accepteer niet dat een aannemer alleen mondeling of via chat communiceert
Sluit garantie af. Heb je een conflict met je aannemer en is er geen garantie afgesloten? Dan is de kans groot dat je naar de rechter moet met je zaak. Dit zorgt vaak voor een lang en duur traject. Met een garantie kan dit vaak voorkomen worden.

Niet verzekerd? Wel hulp!

ARAG helpt je met rechtshulp on demand.

✓ Binnen 24 uur juridische hulp
✓ Tegen een vast, scherp tarief
✓ Geen verzekering of abonnement nodig