Leestijd: 1 minuut

Wat is een ingebrekestelling?

Wanneer stelt u iemand in gebreke en stuurt u een ingebrekestelling? Stel: u heeft een gebrek in uw nieuwe of verbouwde woning. Erg vervelend natuurlijk. Als u hiervoor de aannemer of verkoper aansprakelijk wilt stellen, moet u deze in gebreke stellen. In dit artikel leggen we uit hoe dit werkt en waar u op moet letten bij het versturen van een ingebrekestelling.

Een ingebrekestelling is een mededeling aan een wederpartij (zoals een aannemer) dat deze niet de afgesproken prestatie heeft geleverd. En dat u de wederpartij vraagt om – binnen een bepaalde termijn - alsnog de afspraak na te komen. Gebeurt dat niet, of niet binnen de gestelde termijn, dan komt de wederpartij in verzuim. En dat verzuim is de basis om verdere juridische stappen te kunnen ondernemen.

Waar moet u aan denken als u een partij in gebreke stelt?

  • Verstuur uw ingebrekestelling altijd schriftelijk. Gebruik in de tekst de term ‘ik stel u in gebreke’. En zorg dat u kunt aantonen dat de ingebrekestelling de wederpartij heeft bereikt (bijvoorbeeld door een aangetekende brief te sturen)
  • Beschrijf het probleem zo specifiek mogelijk. Geef aan wat het gebrek is (een verkeerd gemonteerde waterleiding), wat het gevolg is (lekkage)
  • Wat verwacht u van de wederpartij? Geef dit aan (herstel van het gebrek)
  • Geef aan welke termijn u de wederpartij geeft om het gebrek te herstellen. Dit moet een redelijke termijn zijn. Wat redelijk is, verschilt per situatie. Probeer na te gaan hoeveel tijd normaal gesproken nodig is om het benodigde herstelwerk uit te voeren

Ga niet zomaar zelf het probleem oplossen

Als u bijvoorbeeld last heeft van een lekkage, lijkt het vaak logisch om zelf actie te ondernemen. Maar let op: dit kan het moeilijker maken om later de herstelkosten te verhalen. Daarom adviseren wij om altijd eerst de wederpartij in gebreke te stellen.

Voorbeeld ingebrekestelling

Wilt u een partij in gebreke stellen? Maar vindt u het lastig om een brief op te stellen? Gebruik dan de voorbeeldbrief ingebrekestelling in onze documentenservice.

Hulp bij wonen en verbouwen

Wilt u weten waar u recht op heeft? Start de RechtCheck en krijg direct antwoord op al uw vragen over de aankoop, verkoop, verbouwing van uw woning en problemen met aannemers, installateurs of leveranciers.

Meer over verbouwen

Schadevergoeding te late oplevering

Te late oplevering van de woning

U heeft recht op een schadevergoeding als de aannemer de woning niet afkrijgt binnen de bouwtijd die in de overeenkomst staat.

 
jonge vrouw staart voor zich uit

Klantverhaal: 'Hij heeft alles verprutst'

Hanna procedeert tegen haar aannemer. In dit verhaal vertelt zij zelf wat er allemaal misging tijdens haar tuinverbouwing.

 
Procederen tegelvloer

Procederen om niet goed verlijmde tegelvloer

Wat is uw recht als een bedrijf uw tegelvloer verkeerd heeft gelegd? We laten in een praktijkzaak zien waar u recht op heeft.