Melding verbergen

De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.

Erfgrens en erfafscheiding

Wat mag je aan erfafscheiding plaatsen? En waar moet deze worden geplaatst? Een uitleg over het hoe en wat bij het plaatsen van een schutting, hekwerk of haag.

Bepalen van de erfgrens

Bij het plaatsen van een erfafscheiding is het belangrijk om te weten waar de erfgrens ligt. De erfgrens is een denkbeeldige lijn die twee percelen van elkaar scheidt. Bij het Kadaster kunt u navragen waar de erfgrens precies ligt. Het Kadaster kan, wanneer u dat wilt, de erfgrens markeren middels het plaatsen van kadasterpaaltjes.

Kadastrale erfgrens of de feitelijke erfgrens?
Meestal zijn deze gelijk aan elkaar. Is dit niet het geval, dan telt de kadastrale erfgrens. Wordt er al jaren gebruik gemaakt van de feitelijke erfgrens dan kan het zijn dat de regels over 'verjaring grond' gelden.

Het plaatsen van een erfafscheiding

Als eigenaar van een perceel mag u uw grond afsluiten met een scheidsmuur, hekwerk of haag. De kunt u als volgt plaatsen:

Langs de erfgrens plaatsen:
 • U plaatst de afscheiding op uw eigen grond.
 • U mag zelf het materiaal kiezen van de afscheiding.
 • U heeft geen toestemming nodig van uw buren.
 • De afscheiding is uw eigendom. Uw buren mogen niet aan uw eigendom komen.
Naast de erfgrens plaatsen:
 • U moet samen met uw buren het materiaal kiezen.
 • U deelt samen in de kosten hiervoor.
 • U heeft toestemming nodig.
 • De afscheiding is gemeenschappelijk eigendom. Uw buren mogen hier dus aan komen.

U mag uw grond niet afsluiten als er recht op overpad geldt. U moet dan dat gedeelte vrijhouden voor uw buren.

De buren wensen niet mee te werken aan het optrekken van een erfafscheiding op de erfgrens. Wat kunt u doen?

Plaatsing naast erfgrens
U plaatst de door u gewenste erfafscheiding (scheidsmuur, hekwerk of haag) net naast de erfgrens.

Nadelen:
 • U zult de scheidsmuur, het hekwerk of de haag zelf moeten bekostigen en onderhouden.
 • De feitelijke erfgrens en de kadastrale erfgrens komen niet meer met elkaar overeen.

Plaatsing op de erfgrens
De wet biedt u juridisch de mogelijkheid om te vorderen dat de buren eraan meewerken dat er op de erfgrens een scheidsmuur wordt geplaatst. Onder een dergelijke scheidsmuur wordt verstaan iedere ondoorzichtige afsluiting van steen, hout of ander daarvoor geschikt materiaal.

Voordelen:
 • De kosten van de scheidsmuur, alsmede het onderhoud daarvan komen voor rekening van beide partijen.
 • De rechter zal zoveel mogelijk trachten rekening te houden met de wensen van beide partijen.
Nadelen:
 • De rechter zal mogelijk de materialen van de te plaatsen scheidsmuur bepalen.
 • De erfafscheiding is gezamenlijk eigendom. Bij eventuele toekomstige wijzigingen is overleg noodzakelijk.
 • Een procedure duurt al snel 1 jaar.
 • U kunt er niet voor kiezen om een niet ondoorzichtige scheidsmuur of haag te plaatsen.

De hoogte van de afscheiding bepalen

U plaats de afscheiding vanaf de voorgevel naar achteren
In regel geldt dat de hoogte van de scheidsmuur vanaf de voorgevel naar achteren twee meter is, tenzij op grond van plaatselijke regeling of gewoonte een andere hoogte of wijze van afscheiding is geregeld.

U plaats de afscheiding vanaf de voorgevel naar de weg
De hoogte van de scheidsmuur vanaf de voorgevel naar de weg zal moet 1 meter zijn.

Tip: Informeer voor het plaatsen eerst bij de gemeente over de lokale regelgeving over hoogte bij afscheiding.

 

Waarom ARAG

 • Direct contact met een jurist
 • Snel inzicht in uw situatie
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Meer dan 200 producten beschikbaar
 • Persoonlijk en begrijpelijk
8,2

Verzekerde particulieren waarderen onze zaak behandeling met een 8,2;

>5000

Afgelopen maand ruim 5000 mensen geholpen met hun conflict;

>450

Bij ARAG staan altijd meer dan 450 juristen voor u klaar;