Leestijd: 2 minuten

Dit praktijkvoorbeeld is waargebeurd. De namen zijn fictief.

In mijn dagelijkse werkzaamheden sta ik veelvuldig particuliere opdrachtgevers bij in hun geschillen met aannemers. Maar in deze casus sta ik een aannemer bij. Leuk voor de afwisseling.

Lekkage door verkeerd geplaatste kozijnen?

Aannemer Van Dijk heeft in 2018 twee kunststof kozijnen geplaatst in de woning van de familie Visser. Volgens hen zijn deze kozijnen niet goed geplaatst, waardoor er lekkages zijn ontstaan. Van Dijk heeft twee keer de situatie bij de familie Visser bekeken en is van mening dat hij wel degelijk goed werk heeft geleverd. Hij meent dan ook dat de lekkages een andere oorzaak hebben, namelijk de opbouw van de woning. Familie Visser laat vervolgens tot twee keer toe een professioneel bedrijf onderzoek doen naar de kozijnen. Van Dijk mag niet bij deze onderzoeken aanwezig zijn.

De aannemer toont goede wil

Van Dijk stelt voor om op zijn kosten de gehele situatie door een deskundige te laten beoordelen. De aannemer zegt hierbij ook toe dat hij tot herstel overgaat als hij inderdaad gebrekkig werk heeft geleverd. De familie Visser gaat hier echter niet op in en start een procedure bij de kantonrechter. Zij willen dat een andere partij de kozijnen goed plaatst en dat Van Dijk tot vergoeding overgaat van deze kosten. Op dat moment meldt Van Dijk de zaak bij ARAG en ga ik zijn belangen behartigen.

Gerechtelijke procedure

Vervolgens reageer ik op de dagvaarding van de familie Visser en zet ik het standpunt van Van Dijk uiteen in een Conclusie van Antwoord. Hierin betwist ik dat de aannemer slecht werk heeft geleverd. Ook geef ik aan dat de ingebrekestelling van zijn klant niet aan de wettelijke vereisten voldoet. Tenslotte benadruk ik dat de aannemer altijd herstel heeft aangeboden. Hierna worden beide partijen uitgenodigd bij de rechter om vragen te beantwoorden, inlichtingen te verschaffen en de kwestie te bespreken. Zij komen er samen helaas niet uit en het is daarom uiteindelijk aan de rechter om een beslissing te nemen.

Vordering van de familie Visser wordt afgewezen

De rechter is van oordeel dat de aannemer een goed aanbod heeft gedaan. Namelijk het doen van onderzoek op zijn kosten en de toezegging tot herstel van eventuele gebreken. Dit had de familie van Dijk niet mogen weigeren. En zo wordt de vordering op de aannemer om juridische redenen afgewezen.

Het is dus ook voor zakelijke partijen, zoals aannemers, interessant om zich te verzekeren voor rechtsbijstand!

Tom Hooyman

Tom Hooyman - jurist vastgoed- en contractenrecht

ARAG-jurist-Tom-Hooyman

Mijn klanten help ik op de wijze zoals ik zelf geholpen wil worden; deskundig en adequaat.

Hulp voor ondernemers

Wij staan met juridische hulp klaar voor ondernemers. Als u zzp’er bent, maar ook als u medewerkers in dienst heeft.

Meer over verbouwen

Tips verbouwen

Tips (ver)bouwing van uw huis

Laat de bouw of verbouwing van uw woning zonder problemen verlopen met deze handige en praktische tips.

 
Oplevering woning

De oplevering van uw huis

Tot aan de oplevering is de aannemer aansprakelijk voor eventuele fouten. Vanaf de oplevering bent u zélf aansprakelijk.

 
Garantie bouwproject

Garantie op uw bouwproject

Wat is gewaarborgde garantie? Bij nieuwbouw of verbouw biedt garantie veel voordelen.