25 juli 2019

Bemiddelingskosten, ze leveren al jarenlang flinke discussies op tussen huurders en makelaars/ bemiddelaars. In dit blog leg ik uit hoe het zit.

Verbod op tweezijdige bemiddeling

Mensen die een woning willen gaan huren oriënteren zich vaak online. Veelal komt u dan terecht op een website waar een bemiddelingsbureau of makelaar meerdere woningen aanbiedt. Als u uw interesse in een bepaalde woning heeft aangegeven, kan een huurovereenkomst volgen. Bemiddelingsbureaus en makelaars berekenen voor de ‘bemiddeling’ naar een huurwoning forse kosten. Tot 2016 zag je vaak dat er bemiddelingskosten in rekening werden gebracht ter hoogte van een maand huur. Maar dat is vaak niet terecht. Inmiddels is door de rechtspraak duidelijk geworden dat een bemiddelaar geen bemiddelingskosten aan een woningzoekende mag vragen als de woningzoekende een woning zelf heeft gevonden binnen een bestaand aanbod van de bemiddelaar, denk daarbij aan een website. Het gaat dan om tweezijdige bemiddeling en dat is dus verboden.

Kosten worden onder andere naam alsnog berekend

Na de uitspraak van de Hoge Raad eind 2015 en een wetswijziging hebben veel bemiddelaars hun handelspraktijk aangepast. Vandaag de dag zie je dat makelaars of bemiddelaars een (lagere) vergoeding in rekening brengen, veelal onder een andere noemer. Denk aan: administratiekosten, advieskosten, inschrijvingskosten, commissiekosten, contractkosten, eenmalige kosten huurder, makelaarskosten, marketingkosten of verhuurkosten. Het in rekening brengen van zo’n vergoeding blijft echter onrechtmatig als wordt gereageerd op een door de bemiddelaar reeds namens de verhuurder aangeboden woning.

Mogen er helemaal geen kosten door de makelaar in rekening worden gebracht?

Nee. Bepaalde kosten kunnen wel via de makelaar of bemiddelaar in rekening worden gebracht, zoals het regelen van een huisvestingsvergunning en het aanbrengen van een naamplaatje. Maar het mag niet gaan om standaard verhuurwerkzaamheden, zoals het regelen van een contract of een bezichtiging. Voor deze werkzaamheden mag een verhuurder (en dus ook een bemiddelaar) geen kosten in rekening brengen aan de woningzoekende. Dit valt namelijk onder de reguliere woningexploitatie en wordt gedekt door de huurprijs.

Advies

In een krappe huurdersmarkt is het praktische probleem dat de u als woningzoekende wilt voorkomen dat er discussie ontstaat voor de totstandkoming van de huurovereenkomst. U wilt er immers zeker van zijn dat u de huurwoning ‘krijgt’ en niet andere huurders. Het kan dan een overweging zijn de vergoeding te voldoen en deze achteraf proberen terug te vorderen. Dit kan in ieder geval tot een periode van vijf jaar na betaling. Zorgt u dan wel voor bewijs, zoals:

  • Een factuur waarin betaling wordt gevraagd van de onterechte vergoeding.
  • Een link naar de website waarmee u kunt aantonen dat de woning door de bemiddelaar werd aangeboden voordat u reageerde op de woning.
  • Eventuele correspondentie waaruit blijkt dat je reageerde op een woning die bij de bemiddelaar ‘op de plank’ lag.

Wilt u meer weten over bemiddelingskosten? Neem dan contact op met mij of één van onze andere huurrecht-specialisten.

Jeroen Franken - Jurist Huurrecht

jurist-jeroen-franken

Ik ondersteun voornamelijk bij huurgeschillen. Met de klantbehoefte in het achterhoofd, streef ik naar een snelle en pragmatische oplossing, zodat de klant weer verder kan!