Uw buurman wil op uw erf of in uw tuin komen, omdat hij bijvoorbeeld iets wil repareren aan zijn huis. U moet dit toestaan, dit recht van de buurman heet ‘steigerrecht’. Andersom heeft u steigerrecht op het erf van uw buren. Er horen wel regels bij dit recht.

Regels bij steigerrecht

Steigerrecht geldt ook als de buurman zijn huis uitbouwt, of een nieuw huis bouwt. De buurman mag alleen op uw erf komen als hij zich aan de volgende regels houdt:

  • Het werk kan alleen vanaf uw erf worden gedaan. Of het zou veel geld kosten om dit vanaf het eigen erf te doen
  • De buurman heeft ruim van tevoren gemeld dat hij op uw erf wil komen. Dat mag mondeling of met een briefje. Hij geeft dan aan hoe lang hij gebruik wil maken van uw erf, en hoe hij dit doet
  • Hij biedt aan om schade te vergoeden die u heeft doordat hij op uw erf komt. Hoeveel dit is hangt af van wat redelijk is, hoe lang de buurman op uw erf is en hoeveel last u ervan heeft

Weigeren steigerrecht

U moet een goede reden hebben om uw buurman te weigeren op uw erf te komen. Een probleem over steigerrecht is vaak persoonlijk.

U komt er samen niet uit

De buurman kan naar de rechter gaan. De rechter bepaalt dan of hij op uw erf mag komen, en hoeveel schadevergoeding hij eventueel moet betalen. U kunt ook naar de rechter gaan als u op het erf van de buurman wilt komen en u de gevraagde schadevergoeding te hoog vindt. Als u gelijk krijgt, betaalt de buurman de kosten van de rechtszaak.

Waar let de rechter op

Wilt u niet dat de buurman op uw erf komt, en komt de zaak voor de rechter? Dan let de rechter op deze zaken:

  • Wat is de situatie?
  • Hoeveel last heeft u van de buurman op uw erf?
  • En hoelang wil de buurman op uw erf komen?
  • Wat zijn de belangen?
  • Is uw belang om het gebruik van het erf te weigeren, groter dan het belang van de buurman om uw erf te gebruiken? Dan kunt u weigeren

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

lachende vrouw met advocaat voor rechtbank

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.