Leestijd: 2 minuten

Regels erfgrens

Wilt u weten of u rondom de erfgrens bomen en struiken mag plaatsen? Of heeft u last van de beplanting van uw buren en wilt u dit aankaarten? Zorg dan dat u weet wat in uw gemeente de vastgestelde ‘verboden zone’ is. Dit is namelijk het uitgangspunt voor alle beslissingen over beplanting rondom de erfgrens.

Geen beplanting binnen verboden zone

Binnen 2 meter van de erfgrens mogen geen bomen staan. Voor heesters en heggen geldt een afstand van 50 cm tot de erfgrens. Dit staat zo in de wet. We noemen dit ‘de verboden zone’. Het kan zijn dat in uw gemeente de verboden zone anders is vastgesteld. Bij veel gemeenten geldt bijvoorbeeld voor bomen een minimale afstand van 50 cm tot de erfgrens. En voor heesters en heggen is de afstand vaak zelfs nihil. In de verboden zone mag u dus geen bomen of struiken planten. Uw buren ook niet. Doet één van beide dat wel? Dan kan de ander eisen dat de beplanting wordt verwijderd.

Uitzonderingen op de regel:

  • Als u heeft toegestemd dat uw buren binnen de verboden zone beplanting plaatsen. Of andersom. Let op: deze toestemming is persoonlijk. Gaat een van u verhuizen? Dan vervalt deze afspraak
  • Als het binnen uw gemeente is toegestaan om op een kortere afstand van de erfgrens bomen en/of struiken te planten. Kijk hiervoor in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of de bomenverordening
  • Als op de erfgrens met uw buren een ondoorzichtige erfafscheiding staat. Dan mag er in de verboden zone beplanting staan die niet hoger is dan de erfafscheiding
  • Als de bomen of struiken er al minimaal 20 jaar staan. Dan is er sprake van verjaring

Wat mag u doen met overhangende takken?

U mag overhangende takken niet zomaar verwijderen. U moet uw buren eerst vragen dit zelf te doen. Geef hierbij een redelijke termijn aan. Doe dit bij voorkeur schriftelijk. Voldoen uw buren niet aan uw verzoek? Dan mag u de overhangende takken zelf verwijderen. U moet er wel voor zorgen dat u de boom door het snoeien niet beschadigt. Want dan kunt u aansprakelijk gesteld worden voor deze schade.

Wat mag u doen met doorschietende wortels?

Doorschietende wortels van bomen of struiken mag u zonder overleg met uw buren weghalen. Dit is wettelijk geregeld. Het is verstandig om regelmatig te controleren of (boom)wortels doorschieten, omdat dit schade kan veroorzaken aan uw terras, schutting of andere zaken.

Samen eigenaar van beplanting op de erfgrens

Staat een boom, heester of heg op de erfgrens? Dan bent u samen met uw buren eigenaar hiervan. Ook dan gelden bovenstaande regels. Heeft u een meningsverschil? Dan neemt in dit geval de rechter een beslissing.

Ga in gesprek met uw buren

Overleg met uw buren over de aanwezige beplanting. Zeker als uw boom of die van de buren boven de schutting uitkomt en steeds meer overlast geeft. Wacht niet te lang en zeker geen 20 jaar. Vaak is er wel begrip als u aangeeft dat de boom zon wegneemt. Of als u last heeft van een overdaad aan bladeren of vruchten in uw tuin. Heeft u bovengenoemde methodes al geprobeerd, maar geen succes? Neem dan contact met ons op.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een juridisch probleem? Wij helpen u graag. Samen komen we tot een passende oplossing. Of u wel of niet verzekerd bent bij ons, wij staan voor u klaar.

Last van de beplanting van uw buren?

Saida El Hamdioui, Jurist Algemeen Verbintenisrecht, deelt handige tips met u.