Leestijd: 1½ minuut

Een bestemmingsplan

Het bestemmingsplan bepaalt hoe gronden bebouwd mogen worden. Ook is in het plan bepaald hoe gronden en bouwwerken vervolgens gebruikt mogen worden. Een woning heeft dus meestal een bestemming ‘wonen’, en een winkel ’detailhandel’. Soms zijn meerdere mogelijkheden toegestaan.

In Nederland neemt het bestemmingsplan een centrale plaats in als het gaat om ontwikkelingen in de woningbouw, infrastructuur of andere voorzieningen. Voordat een projectontwikkelaar bijvoorbeeld woningen gaat bouwen zal hij daarom altijd het bestemmingsplan raadplegen. Daar heeft hij vast een jurist voor in dienst of op een sneltoets van z’n telefoon. Die heeft u vermoedelijk niet. Graag leg ik u daarom de basis van het bestemmingsplan uit. Lees ook het andere blog "Verhuizen? Vergeet het bestemmingsplan niet".

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  • De verbeelding
  • De regels
  • De toelichting

De verbeelding

Op de verbeelding staat, vaak met kleur, aangegeven welke bestemming(en) zijn toegekend aan een perceel of gebied. Soms staan op de verbeelding nog aanvullende aanduidingen die aangeven of er bijvoorbeeld sprake is van een archeologisch waardevol gebied of een beschermd stadsgezicht.

De regels

Aan deze bestemmingen en aanduidingen zijn regels verbonden: de planregels. In de regels staat opgenomen welke bebouwing en welk gebruik op de bestemmingen is toegestaan. Als het gebruik of als bouwwerken niet voldoen aan de regels, dan is het verboden.

Voor een woonbestemming is vaak het o.a. volgende geregeld:

  • Waar de woning en andere bebouwing mag komen
  • Hoeveel bebouwing er mag komen
  • Hoe hoog gebouwd mag worden
  • Of de woning voor andere doelen gebruikt mag worden, zoals een bedrijf-aan-huis

De toelichting

De toelichting is niet juridisch bindend, maar kan wel inzicht bieden in waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de luchtkwaliteit of de parkeerdruk in de omgeving.

In het bestemmingsplan kunt u inzien welke mogelijkheden u met uw eigendom heeft, maar ook wat bijvoorbeeld de buren hebben. Dat neemt niet weg dat een bestemmingsplan gewijzigd kan worden of dat er met een vergunning van het bestemmingsplan afgeweken kan worden. Daarom is het altijd raadzaam de officiële bekendmakingen hierover goed in de gaten te houden.

Lucas Brouwers

Lucas Brouwers - Jurist Bestuursrecht

jurist-lucas-brouwers

Ik help mensen op praktische, persoonlijke wijze in hun zaak tegen de overheid.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een juridisch probleem? Wij helpen u graag. Samen komen we tot een passende oplossing. Of u wel of niet verzekerd bent bij ons, wij staan voor u klaar.

Meer over aankoop en verkoop

Raadplegen bestemmingsplan

Het bestemmingsplan van een woning

Het bestemmingsplan bepaalt hoe gronden en bouwwerken gebruikt mogen worden. Waar moet u op letten?

Alles wat u moet weten over het koopcontract van uw huis

Het koopcontract van uw huis

Het koopcontract is een document waar u alle belangrijke afspraken over de koop of de verkoop van een woning zet.

Kopers nieuwbouwwoning krijgen meer bescherming tegenover aannemers

Kopers nieuwbouw meer beschermd

Per 1 januari 2021 is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan.