Leestijd: 2½ minuut

Het is de eerste dag na uw verhuizing. In uw nieuwe koopwoning ontdekt u een lekkage in het dak of een kapotte verwarmingsketel. Dat had u eerder niet gezien. Had de verkoper het gebrek moeten melden? Of had u gewoon beter moeten kijken? Wat nu?

Een gebrek aan een huis is een verborgen gebrek als:

  • U niet normaal in het huis kunt wonen door het gebrek
  • Het gebrek er al was toen u in het huis ging wonen
  • U niet wist dat het gebrek er was toen u de koopovereenkomst ondertekende
  • U het huis wel onderzocht heeft op gebreken, voordat u de koopovereenkomst ondertekende

Verborgen gebrek woning, en nu?

Vraag de schade terug binnen 2 maanden nadat u het gebrek heeft ontdekt. Als u te laat bent, heeft u geen recht meer op een schadevergoeding. Doe dit met een brief die u aan de verkoper stuurt. In die brief eist u dat de verkoper zich aan de overeenkomst houdt. Ook moet u er een termijn bij vermelden, wanneer het verborgen gebrek opgelost moet zijn.

Als de verkoper zich niet op tijd aan de afspraak in de overeenkomst houdt, dan moet hij de schade terugbetalen aan u. Dit is in de wet vastgesteld.

Een huis moet bewoonbaar zijn

U mag verwachten dat u normaal in het huis kunt wonen. Dat betekent dat u geen lekkage heeft, en dat de verwarmingsketel werkt. Als u toch verborgen gebreken ontdekt kunt u een schadevergoeding eisen. Ook kunt u in het koopcontract meer afspraken maken met de verkoper. U kunt bijvoorbeeld garantie krijgen dat de gasinstallatie goed werkt. Als dan blijkt dat de gasinstallatie niet goed werkt, kunt u een schadevergoeding eisen.

Koopt u een wat ouder huis, dan staat er misschien een ouderdomsclausule in het koopcontract. Meestal regelt de clausule dat u niet meer van de verkoper kunt eisen dat die betaalt voor verborgen gebreken.

Plichten van de koper

U heeft als koper een onderzoeksplicht. Dat betekent dat u zelf moet onderzoeken of het huis gebreken heeft. Maar hoe doet u dat? Het is verstandig om een bouwkundige keuring te laten doen, zeker als het om een oud huis gaat. De bouwkundige maakt een rapport over het huis en de eventuele gebreken. Zo weet u wat de staat van het huis is. Het rapport heeft nog een ander voordeel. Als er iets mis is met het huis, kunt u dat gebruiken in de onderhandelingen met de verkoper.

Bent u van plan om het huis te verbouwen? Vertel dit dan aan de verkoper. Die kan het u laten weten als de woning niet geschikt blijkt te zijn voor uw plannen. Als u niets zegt, kunt u later ook geen schadevergoeding vragen.

Plichten van de verkoper

De verkoper heeft een informatieplicht. Stel daarom concrete vragen. De verkoper moet u alles vertellen wat hij weet over de woning. U mag vertrouwen op zijn antwoorden. Vraag bijvoorbeeld of er rotte balken in de vloer zitten. En of het pleisterwerk weleens is losgekomen. Zorg dat de verkoper de antwoorden voor u opschrijft.

Zichtbare gebreken

Soms is het te zien of gemakkelijk te ontdekken dat er iets mis is. Dan kunt u geen schadevergoeding eisen van de verkoper. Een gat in een plafond is geen verborgen gebrek, u had dat kunnen zien. Ook een kraan die niet werkt is geen verborgen gebrek. Had u de kraan even opengedraaid, dan had u ontdekt dat de kraan niet werkt. Controleer dus alles goed voor u het koopcontract tekent.

Niet verzekerd? Toch hulp!

ARAG helpt u graag. Ook als u niet verzekerd bent. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de Corona crisis. Of als u niet verzekerd bent omdat u bijvoorbeeld niet alle verzekeringsmodules heeft afgesloten. Bekijk hier onze oplossingen.