Leestijd: 1 minuut

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dat is goed nieuws voor kopers van een nieuwbouwwoning. Hierdoor krijgen zij namelijk meer bescherming tegenover aannemers. De wet gaat 1 januari 2021 in.

Met ingang van de Wkb:

  • Is een aannemer ook aansprakelijk voor gebreken die niet worden ontdekt bij de oplevering van de woning. Voorwaarde is wel dat de gebreken aan de aannemer kunnen worden toegerekend. Tot nu toe hoeft een aannemer niets te doen aan gebreken die bij oplevering over het hoofd zijn gezien.
  • Is de aannemer verplicht om de koper heel duidelijk, schriftelijk te wijzen op de mogelijke gevolgen van ontwerpfouten voor het door de aannemer te verrichten werk. Dit geldt alleen als de koper zelf een architect heeft ingeschakeld. Deze waarschuwing moet een aannemer zo tijdig aan de koper doorgeven dat de koper nog kan ingrijpen en aanpassingen kan laten maken.
  • Moet een aannemer bij de oplevering een opleverdossier aan de koper geven. Dit dossier moet duidelijk maken dat de aannemer aan de regelgeving heeft voldaan.
  • Komen er kwaliteitsborgers die de bouwkwaliteit achteraf gaan toetsen.

Meer weten over bouwrecht?

Mijn collega’s en ik zijn blij met deze veranderingen. Voor kopers van woningen betekenen de veranderingen meer bescherming tegenover aannemers. ARAG hoopt dat de kwaliteitsborgers ertoe leiden dat aannemers beter gaan bouwen en er minder fouten in het werk worden gemaakt. Daar bent u als koper bij gebaat.

Wilt u meer weten over bouwrecht? Neem dan contact op met mij op of één van onze andere bouwrecht specialisten.

Peter Bouman - Jurist Bouwrecht

arag-bouwrecht-jurist-peter-bouman

De bouw heeft mij altijd gefascineerd. Ik help mijn klanten daarom graag naar een mooi resultaat.